Zmiana definicji gwałtu i zaostrzenie odpowiedzialności sprawców przestępstw przeciwko autonomii seksualnej (projekt nowelizacji kodeksu karnego)

Krótko i na temat, ale tutejsze łamy byłyby puste bez kilku zdań o przedstawionym wczoraj — dokładnie w dzień św. Walentego — propozycji nowelizacji kodeksu karnego zawierającej m.in. zmianę definicji gwałtu oraz zaostrzeniu odpowiedzialności za przestępstwo zgwałcenia (projekt ustawy o zmianie ustawy — Kodeks karny). Dalej będzie w punktach, bo tak klarowniej: art. 197 par. … Dowiedz się więcej

Czy wpisanie do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym za dawny czyn narusza dobra osobiste?

Czy wpisanie do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym danych osób, które dopuściły się czynu zabronionego przed wejściem w życie ustawy powołującej rejestr może być stanowić bezprawne naruszenie dóbr osobistych? Czy jednak ustawowe naruszenie — ale nie podważone przez Trybunał Konstytucyjny — zasady lex retro non agit wyłącza bezprawność takiego naruszenia? (wyrok Sądu Apelacyjnego w … Dowiedz się więcej

Przestępstwo zgwałcenia może być kwalifikowane jako czyn ciągły nawet jeśli czasem kobieta zgadzała się na stosunek

Czy mąż może zgwałcić własną żonę? Nie — na takie pytania Sąd Najwyższy odpowiadać (na szczęście) nie musi. Natomiast kilka dni temu musiał zmierzyć się z innego rodzaju wątpliwością: czy przestępstwo zgwałcenia może być oceniane jako czyn ciągły — jeśli pomiędzy poszczególnymi gwałtami doszło do zbliżenia konsensualnego? (postanowienie Sądu Najwyższego z 7 stycznia 2019 r., III … Dowiedz się więcej

Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

Czysto informacyjnie: w Dzienniku Ustaw opublikowano wczoraj ustawę o rejestrze sprawców przestępstw seksualnych — właściwie to nosi ona inny tytuł (ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, Dz.U. z 2016 r. poz. 862) — ale nie bez kozery można powiedzieć, iż jej przepisy sprowadzają się do powołania owego rejestru. W … Dowiedz się więcej