Czy sąd powinien orzekać co do ustalenia istnienia stosunku pracy — jeśli pracownik złożył odwołanie od wypowiedzenia, którego nie było?

Poniedziałek to dzień powrotów, do pracy i do tematyki związanej z prawem pracy. Na dobry początek stare i dobre pytanie: czy kiedy należy wnieść odwołanie od wypowiedzenia, a kiedy powództwo o ustalenie istnienia stosunku pracy? Czy są to roszczenia alternatywne? Czy sąd pracy powinien orzec co do ustalenia, jeśli pracownik zażądał uznania wypowiedzenia za bezskuteczne … Dowiedz się więcej

Czy zgoda na zmianę pensum nauczycielskiego wyklucza odwołanie do sądu pracy?

A skoro niedługo mają stanąć szkoły, to dziś jest dobry moment na kilka akapitów o tym czy jeśli pracownik podpisał się pod porozumieniem zmieniającym jego warunki zatrudnienia, to pobite gary, bo widziały gały co brały — czy jednak nawet można próbować zaskarżyć do sądu nawet dobrowolne porozumienie? Czyli czy nauczyciel może wnieść odwołanie od zgody … Dowiedz się więcej

Przejście nauczyciela do szkoły przejmującej zadania likwidowanej jednostki

Ten wyrok może być przydatny w kontekście likwidacji gimnazjów i wiążących się z tym zmian w zatrudnieniu nauczycieli. Pytanie na dziś: czy likwidacja szkoły jest podstawą do przejścia nauczyciela do innej szkoły, która przejmuje jej zadania (w trybie art. 23(1) kp) — czy też śmiało można rozwiązać umowę o pracę? (wyrok SN z 10 stycznia 2017 … Dowiedz się więcej