Czy dopuszczalna jest rejestracja tytułu czasopisma zbliżonego do nazwy, do której prawa powinny już wygasnąć?

Przepisy zabraniają rejestracji tytułu prasowego zbieżnego z nazwą pisma już wydawanego. Jak jednak rozumieć „zbieżność”? Czy chodzi o to, że nowy tytuł nie może być identyczny z istniejącym na rynku? A może „zbieżność” oznacza bliskie podobieństwo? I co zrobić, jeśli minął okres, po którym prawa do wcześniejszego tytułu powinny wygasnąć? (postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie … Dowiedz się więcej

Rejestracja czasopisma o takim samym tytule jak już wydawane jest niedopuszczalna

Czy możliwa jest rejestracja czasopisma o takim samym tytule jak już istniejące na rynku? Czy jednak wydawca zarejestrowanego tytułu może się sprzeciwić pojawieniu się konkurencyjnego magazynu o identycznej nazwie? (postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 28 listopada 2019 r. (VI ACa 854/18). Sprawa zaczęła się od złożonego przez spółkę wniosku o wpisanie do rejestru dzienników … Dowiedz się więcej

Odpowiedzialność portalu za naruszenie prawa w treści opublikowanego materiału prasowego

Całkowicie bez związku z niczym, prócz pojawiających się czasem wątpliwości — rejestrować serwis internetowy w rejestrze dzienników i czasopism czy nie rejestrować? — bo zdaje się, że część osób rachuje tak: jeśli się zarejestruję, to na pewno nie poniosę kary za wydawanie niezarejestrowanej prasy (art. 45 prawa prasowego), a może w dodatku „jako prasa” będę mógł … Dowiedz się więcej

Wniosek o rejestrację czasopisma (wzór 2015)

To będzie prawie autoplagiat, ale cóż — P.T. Czytelnicy się domagają, pokorny sługa musi. Dziś parę zdań o tym jak sporządzić wniosek o rejestrację czasopisma lub dziennika — oraz wzór takiego wniosku. (Sposób prowadzenia rejestru dzienników i czasopism określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie rejestru dzienników i czasopism, Dz.U. z 1990 … Dowiedz się więcej

Rejestracja bloga w rejestrze czasopism

Rejestracja bloga jako czasopismo

Kontynuując wątek rejestru dzienników i czasopism, sporu o prawa do tytułu prasowego oraz ryzyka wykreślenia czasopisma z rejestru wskutek zaprzestania wydawania warto dodać kilka akapitów o możliwości rejestracji bloga w rejestrze czasopism (postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 18 stycznia 2013 r., I ACa 1032/12). Sprawa miała się następująco: kancelaria prawna wystąpiła z wnioskiem o rejestrację bloga … Dowiedz się więcej