Ocieranie się o dziecko i klepnięcie w pośladek to karalna pedofilia — czy tylko naruszenie nietykalności cielesnej?

Czy klepnięcie dziecka w tyłek przez dorosłego faceta to czyn pedofilski, czy naruszenie nietykalności osobistej? Czy kwalifikacja prawna zależy od oceny działania sprawcy przez pokrzywdzone dziecko? (wyrok Sądu Najwyższego z 19 stycznia 2021 r., V KK 48/20). Sprawa dotyczyła mężczyzny oskarżonego o ocieranie się i klepnięcie w pośladek małoletniej poniżej 15 roku życia, co potraktowano … Dowiedz się więcej

Czy wpisanie do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym za dawny czyn narusza dobra osobiste?

Czy wpisanie do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym danych osób, które dopuściły się czynu zabronionego przed wejściem w życie ustawy powołującej rejestr może być stanowić bezprawne naruszenie dóbr osobistych? Czy jednak ustawowe naruszenie — ale nie podważone przez Trybunał Konstytucyjny — zasady lex retro non agit wyłącza bezprawność takiego naruszenia? (wyrok Sądu Apelacyjnego w … Dowiedz się więcej

Czy zakon kościelny może ponosić odpowiedzialność cywilną za pedofilię księdza?

"Gmina wolna ideologii LGBT"

Czy Kościół katolicki — kościelna osoba prawna jak zakon czy klasztor — może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą za skutki pedofilskich czynów, których dopuścił się ksiądz wobec 13-letniej dziewczynki? wyrok Sądu Najwyższego z 31 marca 2020 r. (II CSK 124/19) 1) Czynności wykonywane przez księdza zakonnego, a polegające na udzielaniu pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej, wchodzą … Dowiedz się więcej

Podwyższenie „wieku zgody” do 16 lat (projekt nowelizacji art. 200 par. 1 kk)

Krótko i na temat: wczoraj do laski marszałkowskiej wpłynął zapowiadany już prawie pół roku temu projekt nowelizacji kodeksu karnego (to jest ten sam dokument, który przewiduje m.in. stypizowane przestępstwo stalkingu w celu wymuszenia zwrotu długu, penalizację tworzenia fałszywych dowodów w celu zniesławienia czy penalizację przyjmowania zlecenia zabójstwa człowieka) — a że tematem numer jeden obecnie … Dowiedz się więcej