Czy członek zarządu spółki odpowiada za jej długi jeśli został odwołany, ale nadal jest wpisany w KRS?

A teraz coś z nieco innej beczki: czy odpowiedzialność członka zarządu za długi spółki z art. 299 ksh wynika z samego faktu, iż jest on wpisany do KRS? Czy jednak, skoro wpis w KRS nie ma charakteru konstytutywnego, członek zarządu nie odpowiada za zobowiązania, które powstały po faktycznym odwołaniu z funkcji — ale przed wykreśleniem … Czytaj dalej

Czy zmiana sposobu reprezentacji spółki jest skuteczna z chwilą zmiany umowy spółki czy z chwilą wpisania tej zmiany do KRS?

Czy pod oświadczeniem w imieniu spółki może podpisać się jedyny członek zarządu — bo taką reprezentację przewiduje umowa spółki — aby następnie zakwestionować ważność tego oświadczenia, bo zmiana umowy spółki nie została wpisana do KRS? Słowem: od kiedy ważna jest zmiana sposobu reprezentacji spółki — od dnia zmiany umowy spółki, czy też od dnia ujawnienia … Czytaj dalej

Osobiste uprawnienie wspólnika do wskazania kandydata do zarządu spółki z o.o.

Mówiły jaskółki, że najlepsze są spółki… ale czy to oznacza, że jeśli umowa spółki przydaje jednemu ze wspólników uprawnienie do wskazania kandydata na członka zarządu, to zgromadzenie wspólników jest związane jego wolą — czyli kandydat obejmuje funkcję? wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 lipca 2015 r. (V CSK 657/14) Przyznanie wspólnikowi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością … Czytaj dalej