Czy ex-żona może pozwać ex-męża, który zapuścił wspólną nieruchomość?

Czy współwłaściciel pensjonatu może pozwać drugiego z współwłaścicieli o nieprawidłowe zarządzanie obiektem? Jeśli współwłasność wynikała z zawartego małżeństwa, a kłopoty zaczęły się po rozwodzie? Czy wzajemne rozliczenia współwłaścicieli nieruchomości mogą obejmować nieosiągnięcie zakładanych (i wcześniej osiąganych) pożytków z wynajmu pokoi turystom i odpowiedzialność za pogorszenie stanu technicznego budynku? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 13 … Dowiedz się więcej

Wypowiedzenie umowy quoad usum przez jednego ze współwłaścicieli jest niedopuszczalne

A teraz coś z innej beczki, czyli czy umowa współwłaścicieli określająca sposób korzystania z rzeczy (nieruchomości) jest umową jak każda inna, a więc może być rozwiązana przez każdego z współwłaścicieli za wypowiedzeniem — czy jednak umowa quoad usum nie jest zwykłą umową bezterminową, a więc wypowiedzeniu nie podlega? postanowienie Sądu Najwyższego z 28 stycznia 2022 … Dowiedz się więcej