Postępowanie o wpis tytułu prasowego do rejestru nie służy rozstrzyganiu sporów wydawców

Jak rozstrzygnąć spór wydawców o prawa do tytułu czasopisma? Czy skuteczność wypowiedzenia licencji na wydawanie określonego tytułu można podważać w postępowaniu rejestrowym? Czy jednak należy przyjąć, że prawa przysługują temu wydawcy, który zarejestrował zgodny z tytułem znak znak towarowy? Czy w ogóle postępowanie rejestrowe służy rozstrzyganiu takich wątpliwości? postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 25 … Dowiedz się więcej

Czy dopuszczalna jest rejestracja tytułu czasopisma zbliżonego do nazwy, do której prawa powinny już wygasnąć?

Przepisy zabraniają rejestracji tytułu prasowego zbieżnego z nazwą pisma już wydawanego. Jak jednak rozumieć „zbieżność”? Czy chodzi o to, że nowy tytuł nie może być identyczny z istniejącym na rynku? A może „zbieżność” oznacza bliskie podobieństwo? I co zrobić, jeśli minął okres, po którym prawa do wcześniejszego tytułu powinny wygasnąć? (postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie … Dowiedz się więcej

Rejestracja czasopisma o takim samym tytule jak już wydawane jest niedopuszczalna

Czy możliwa jest rejestracja czasopisma o takim samym tytule jak już istniejące na rynku? Czy jednak wydawca zarejestrowanego tytułu może się sprzeciwić pojawieniu się konkurencyjnego magazynu o identycznej nazwie? (postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 28 listopada 2019 r. (VI ACa 854/18). Sprawa zaczęła się od złożonego przez spółkę wniosku o wpisanie do rejestru dzienników … Dowiedz się więcej

Spór o prawa do tytułu czasopisma

A skoro pojawił się niedawno w Lege Artis temat oceny podobieństwa tytułów prasowych w toku rejestracji (art. 21 ustawy prawo prasowe), to warto chyba skrobnąć kilka akapitów o tym jak wygląda spór o prawa do tytułu czasopisma w kontekście postępowania rejestrowego (to będzie krótki tekst ;-) Spór o tytuł prasowy może wynikać z trzech zasadniczych okoliczności (i … Dowiedz się więcej

Odmowa rejestracji czasopisma ze względu na podobieństwo tytułów

Dawno, bardzo dawno nie było nic o rejestracji czasopisma. Okazją do powrotu do tematu jest publikacja postanowienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 21 kwietnia 2015 r. (sygn. akt VI ACa 828/14), w którym odniesiono się do kwestii podobieństwa tytułów czasopism jako podstawy odmowy rejestracji. O samej rejestracji dziennika lub czasopisma (art. 20 prawa prasowego) może sklecę parę … Dowiedz się więcej