Czy wspólnik może być zatrudniony na etacie jako członek zarządu spółki z o.o.?

A teraz coś z nieco innej beczki: czy dopuszczalne jest zatrudnienie pracownicze członków zarządu spółki z o.o. będących równocześnie wspólnikami tej spółki? Czy jednak, skoro umowa o pracę zakłada podległość pracowniczą, członek zarządu (w dodatku wspólnik!) nikomu nie podlega? Czy jednak umowa o pracę zawarta z naruszeniem przepisów o reprezentacji spółki może kreować stosunek pracy? … Dowiedz się więcej

Pełnomocnictwo z art. 210 par. 1 ksh może być pełnomocnictwem rodzajowym (uchwała SN III CZP 71/18)

Krótko i na temat: w wydanej wczoraj uchwale Sąd Najwyższy wyraził pogląd, że pełnomocnictwo udzielone osobie powołanej przez wspólników spółki z o.o. do zawierania umów z członkiem zarządu spółki może być pełnomocnictwem rodzajowym — nie ma wymogu udzielania pełnomocnictwa do każdej czynności z osobna. uchwała Sądu Najwyższego z 30 stycznia 2019 r. (III CZP 71/18) … Dowiedz się więcej

Oświadczenie członka zarządu spółki o rezygnacji z funkcji (uchwała SN III CZP 89/15)

A teraz coś z całkiem innej beczki: kilka dni temu SN podjął w siedmioosobowym składzie uchwałę dotyczącą wątpliwości — komu członek zarządu spółki ma złożyć oświadczenie o rezygnacji? (por. Rezygnacja członka zarządu a reprezentacja spółki (III CZP 89/15). uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 31 marca 2016 r. (III CZP 89/15) Oświadczenie członka zarządu … Dowiedz się więcej

Rezygnacja członka zarządu a reprezentacja spółki (III CZP 89/15)

Uchwała wspólnoty mieszkaniowej dyskryminująca lokal użytkowy

Sygnalizacyjnie: kolejny ciekawy wniosek trafił do Sądu Najwyższego — tym razem pytanie dotyczy reprezentacji spółki kapitałowej przy złożeniu przez członka zarządu rezygnacji z funkcji: czy adresatem oświadczenia jest innego członka zarządu lub prokurenta, przez radę nadzorczą lub pełnomocnika powołanego przez zgromadzenie wspólników — a może przez samo walne zgromadzenie? Sprawa ma sygnaturę III CZP 89/15, zaś pytanie I Prezesa … Dowiedz się więcej