Tag: art. 210 ksh

Rezygnacja członka zarządu a reprezentacja spółki (III CZP 89/15)

Uchwała wspólnoty mieszkaniowej dyskryminująca lokal użytkowy

Sygnalizacyjnie: kolejny ciekawy wniosek trafił do Sądu Najwyższego — tym razem pytanie dotyczy reprezentacji spółki kapitałowej przy złożeniu przez członka zarządu rezygnacji z funkcji: czy adresatem oświadczenia jest innego członka zarządu lub prokurenta, przez radę nadzorczą lub pełnomocnika powołanego przez zgromadzenie wspólników —…