Czy przestępstwo publicznego zniesławienia można popełnić na zamkniętej grupie w serwisie internetowym?

Przestępstwo zniesławienia polega na pomówieniu, które może prowadzić do poniżenia w opinii publicznej. Czy zatem działanie sprawcy musi mieć charakter publiczny, by było kwalifikowane jako zniesławienie — i czy jest zatem możliwe publiczne pomówienie na zamkniętej (prywatnej) grupie internetowej? wyrok Sądu Najwyższego z 5 października 2022 r. (V KK 314/21)To, że „opinia”, „komentarz” nie zostały zamieszczone … Czytaj dalej

Zatarcie skazania: publiczne ujawnienie przestępstwa sprzed lat może być uzasadnione

NaTemat.pl przypomina przeszłość działacza sportowego, który z sali sądowej poszedł w biznesy — można zatem postawić pytanie: na ile prasie (opinii publicznej) wolno interesować się i wyciągać kryminalną przeszłość osób, zwłaszcza jeśli doszło już do zatarcia skazania? (na podstawie wyroku SN z 29 października 2015 r., I CSK 893/14). wyrok Sądu Najwyższego z 29 października 2015 r. … Czytaj dalej