Projekt ustawy wdrażającej dyrektywę w/s prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym

Krótko i na temat, bo i tak jeszcze nie raz będzie okazja: w serwisie internetowym RCL pojawiła się ustawa (a właściwie jej projekt) wdrażająca dyrektywę 2019/790 w/s prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym. Z ciekawszych lub ważniejszych zmian, naprędce wyłuskanych: wśród definicji legalnych pojawia się „eksploracja tekstów i danych” („ich analiza przy … Dowiedz się więcej