Czy żołnierz zawodowy może być pełnomocnikiem sądowym swojej jednostki wojskowej?

A teraz coś z całkiem innej beczki, czyli: czy żołnierz zawodowy może być pełnomocnikiem swojej jednostki wojskowej w toku postępowania sądowego? Jeśli jest prawnikiem, ale nie jest radcą prawnym czy adwokatem? Czy wojskowego pełniącego służbę można uznać za pracownika jednostki wojskowej? uchwała Sądu Najwyższego z 11 kwietnia 2024 r. (III CZP 47/23)Żołnierz pełniący zawodową służbę wojskową … Dowiedz się więcej

Czy brak usprawiedliwienia nieobecności w pracy może skończyć się zwolnieniem dyscyplinarnym?

Zawierając umowę o pracę pracownik „sprzedaje” swój czas, a pracodawca go „kupuje”, a obowiązkiem pracownika jest usprawiedliwienie ewentualnej nieobecności, to oczywista oczywistość. Czy jednak pracownik powinien usprawiedliwić absencję natychmiastowo, czy może poczekać aż wróci do pracy? Czy zatem brak usprawiedliwienia nieobecności w pracy może być podstawą rozwiązania umowy o pracy bez wypowiedzenia? postanowienie Sądu Najwyższego z 13 grudnia … Dowiedz się więcej

Czy wspólnik posiadający 99% kapitału w spółce może być traktowany jako jej jedyny wspólnik?

Czy wspólnik spółki z o.o. posiadający 99% kapitału powinen być taktowany, na potrzeby ubezpieczeń społecznych, jak jedyny wspólnik jednoosobowej spółki — bo oddanie innej osobie 1% udziałów to fikcja i obejście prawa? Czy jednak jasne przepisy należy stosować wprost, zatem jeśli jest wspólników dwóch, to nie jeden, a więc składek na ubezpieczenia społeczne się nie … Dowiedz się więcej

Czy IOD może wnieść skargę na administratora danych osobowych, dla którego pracuje?

Inspektorowi Ochrony Danych przysługują określone gwarancje w zakresie niezależności i ochrony przed konfliktem interesów. Czy zatem naruszenie tych gwarancji przez administratora jest naruszeniem RODO? I czy zainteresowanej osobie przysługuje skarga na naruszenie niezależności IOD? I, nieco rozszerzając zagadnienie: czy można wnieść skargę na naruszenie RODO — czy jednak tylko na naruszenie przepisów o przetwarzaniu danych … Dowiedz się więcej

Czy pięć umów na pełen etat — choćby w ramach pracy zdalnej — to zatrudnienie fikcyjne?

Czy praca u kilku pracodawców — pięć umów na pełen etat, w niedochodowych firmach — oznacza pozorność zatrudnienia? Jeśli chodzi o pracownika z wysokimi kwalifikacjami — i kluczowym uprawnieniem zawodowym, o które tak naprawdę chodziło pracodawcom — a większość „dodatkowych” umów to praca zdalna i zadaniowy czas pracy? Czy jednak każdy może podpisywać tyle umów … Dowiedz się więcej