Czy pracownik szpitala — techniczny, nie medyczny — może dostać dyscyplinarkę za odmowę podłączenia butli tlenowej do respiratora?

Czy za odmowę podpięcia butli tlenowej do respiratora grozi dyscyplinarka? Pracownikowi technicznemu szpitala, który kompletnie się na tym nie zna, bo nawet nie przeszedł szkolenia? Czy pracodawca może wydawać każdemu pracownikowi dowolne polecenia — a pracownik ponosi odpowiedzialność w przypadku odmowy wykonania każdego polecenia? (wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z 29 listopada 2021 r., … Czytaj dalej

Kodeks pracy nie tworzy prawnego domniemania zatrudnienia pracowniczego

Czy z kodeksu pracy wynika domniemanie zatrudnienia pracowniczego? Czy stosunek pracy jest domyślną formą zatrudnienia i świadczenia pracy? Czy jednak kluczowa jest zgodna wola stron, dzięki czemu dopuszczalne jest świadczenie pracy w oparciu o umowę cywilnoprawną? I, wcale nie na marginesie: skoro cechą stosunku pracy jest podległość, dopiero brak jakiegokolwiek podporządkowania pracowniczego pozwala zakwalifikować umowę jako … Czytaj dalej

Pozorna umowa pracę z ciężarną synową

A skoro niedawno było o tym, że umowa o pracę nie jest pozorna przez to, że pracodawca zatrudnił ciężarną kobietę, dziś czas na kilka zdań o tym, że podpisanie umowy z synową, która przez półtora miesiąca miała zajęć na kilkanaście godzin, a następnie poszła na zwolnienie lekarskie związane z ciążą, może być traktowane jako pozorna czynność … Czytaj dalej

Umowa o pracę zawarta z kobietą w ciąży nie jest pozorna sama przez się

Czy wolno zatrudniać ciężarne kobiety? Czy jednak można zarzucać pozorność umowy o pracę zawartą z kobietą, która nastawiała się wyłącznie na uzyskanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego? wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 9 października 2019 r. (III AUa 932/19) Pozorność umowy o pracę występuje wtedy, gdy strony tej umowy, składając oświadczenia woli — zawierające formalnie … Czytaj dalej

Czy możliwe jest ustalenie istnienia stosunku pracy jeśli pracodawca i pracownik nie podpisali żadnej umowy?

Czy ustalenie istnienia stosunku pracy jest możliwe jeśli pracodawca zamierzał zawrzeć umowę zlecenia, ale nie zdążył, bo w czwartym dniu pracy pracownik poszedł na zwolnienie lekarskie? Czy do zawarcia umowy o pracę wymagane jest przedstawienie przez kandydata świadectw pracy z poprzednich firm? nieprawomocny wyrok SR dla Wrocławia-Śródmieścia z 4 września 2019 r. (X P 292/18) … Czytaj dalej