Kodeks pracy nie tworzy prawnego domniemania zatrudnienia pracowniczego

Czy z kodeksu pracy wynika domniemanie zatrudnienia pracowniczego? Czy stosunek pracy jest domyślną formą zatrudnienia i świadczenia pracy? Czy jednak kluczowa jest zgodna wola stron, dzięki czemu dopuszczalne jest świadczenie pracy w oparciu o umowę cywilnoprawną? I, wcale nie na marginesie: skoro cechą stosunku pracy jest podległość, dopiero brak jakiegokolwiek podporządkowania pracowniczego pozwala zakwalifikować umowę jako … Czytaj dalej

Pozorna umowa pracę z ciężarną synową

A skoro niedawno było o tym, że umowa o pracę nie jest pozorna przez to, że pracodawca zatrudnił ciężarną kobietę, dziś czas na kilka zdań o tym, że podpisanie umowy z synową, która przez półtora miesiąca miała zajęć na kilkanaście godzin, a następnie poszła na zwolnienie lekarskie związane z ciążą, może być traktowane jako pozorna czynność … Czytaj dalej

Umowa o pracę zawarta z kobietą w ciąży nie jest pozorna sama przez się

Czy wolno zatrudniać ciężarne kobiety? Czy jednak można zarzucać pozorność umowy o pracę zawartą z kobietą, która nastawiała się wyłącznie na uzyskanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego? wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 9 października 2019 r. (III AUa 932/19) Pozorność umowy o pracę występuje wtedy, gdy strony tej umowy, składając oświadczenia woli — zawierające formalnie … Czytaj dalej

Czy możliwe jest ustalenie istnienia stosunku pracy jeśli pracodawca i pracownik nie podpisali żadnej umowy?

Czy ustalenie istnienia stosunku pracy jest możliwe jeśli pracodawca zamierzał zawrzeć umowę zlecenia, ale nie zdążył, bo w czwartym dniu pracy pracownik poszedł na zwolnienie lekarskie? Czy do zawarcia umowy o pracę wymagane jest przedstawienie przez kandydata świadectw pracy z poprzednich firm? nieprawomocny wyrok SR dla Wrocławia-Śródmieścia z 4 września 2019 r. (X P 292/18) … Czytaj dalej

Czy umowa zlecenia i etat — na to samo, ale w powiązanej firmie — oznacza, że pracownik ma dwie umowy o pracę?

Czy sytuacja, w której osoba wykonuje takie same czynności na rzecz dwóch różnych podmiotów — na podstawie umowy zlecenia i równolegle na podstawie umowy o pracę — oznacza, że pracownik ma dwa etaty? Czy ustalenie istnienia stosunku pracy jest możliwe jeśli zlecenie jest wykonywane równocześnie z umową o pracę, ale bez organizacyjnego rozdzielenia stosunków zobowiązaniowych? … Czytaj dalej