Czy konieczność (i niemożność) zachowania dystansu społecznego w sądzie jest przesłanką zawieszenia postępowania?

Niespójne i zagmatwane przepisy o zawieszeniu terminów ze względu na pandemię koronawirusa długo jeszcze będą odbijać się głośną czkawką na salach rozpraw, dziś jednak czas na inne, nie mniej ciekawe pytanie: czy konieczność — i niemożność — zachowania dystansu społecznego podczas rozprawy może być przesłanką zawieszenia postępowania sądowego? Czy jednak sąd ma się w sobie … Dowiedz się więcej