Organ, który gra z obywatelem w formalnego ping-ponga jest w bezczynności (udawanie strusia w/s hałaśliwych dzwonów kościelnych)

Organ administracji publicznej, do którego wpływa jakieś żądanie, powinien zająć się sprawą — wszcząć postępowanie lub formalnie odmówić jego wszczęcia (art. 61a par. 1 kpa). Co jednak zrobić, jeśli organ zaczyna grać z obywatelem w ping-ponga — coś tam porobi, ale postępowania nie wszczyna, nie wydaje też postanowienia o odmowie jego wszczęcia? Czy wpadnięcie sprawy … Czytaj dalej

Ponaglenie na bezczynność lub przewlekłość postępowania (art. 37 kpa)

Nowelizacja kpa, która weszła w życie przed tygodniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 935) to także nieco mniejszego — niż np. milczące załatwienie sprawy, rozstrzyganie wątpliwości na korzyść strony czy zrzeczenie się prawa do odwołania od decyzji — kalibru zmiany. Do tych zaliczyłbym m.in. ponaglenie (art. 37 kpa). W pewnym uproszczeniu ponaglenie zastępuje dotychczasową instytucję zażalenia … Czytaj dalej