Czy sędzia, który jako jedyny zapoznał się z niejawnymi zeznaniami świadka koronnego, jest sędzią bezstronnym?

Czy wyłączenie sędziego ze względu na brak bezstronności musi wynikać z bezpośrednich powiązań ze stroną postępowania? Czy strona wnioskująca o wyłączenie sędziego musi wykazać jego stronniczość? Czy brak bezstronności może wynikać z zapoznania się przez sędziego — jako jedynego uczestnika postępowania — z niejawnymi zeznaniami świadka koronnego? Czy w takim przypadku sąd może orzekać w … Czytaj dalej

Czy policjant odpowiada za wzięcie łapówki — czy za to, że załatwił sprawę po myśli łapówkarza?

Policjant publicznie krytykujący policję

Kontynuując tematykę okołopolicyjną (por. „Czy 150 pism policjanta o nieprawidłowościach narusza dobra osobiste jego przełożonego?”) dziś proste pytanie: czy policjant nie ponosi odpowiedzialności za korupcję jeśli wziął łapówkę, ale nic nie załatwił — co by oznaczało, że liczy się skutek — czy też odpowiedzialności karnej podlega samo w sobie przyjęcie korzyści majątkowej? (wyrok Sądu Najwyższego … Czytaj dalej