Przeciwwskazania lekarskie do pracy na określonym stanowisku jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę

Czy przeciwwskazania lekarskie do pracy na określonym stanowisku są uzasadnioną przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę? Jeśli pracownik uległ wypadkowi w pracy, po czym był na długotrwałym zwolnieniu lekarskim — a na koniec się okazało, że stan zdrowia nie pozwala mu na dalsze zatrudnienie? wyrok SR w Łomży z 17 lipca 2020 r. (IV P 20/20)Przeciwwskazanie … Dowiedz się więcej

Okresowe i wstępne pracownicze badania lekarskie w czasach epidemii koronawirusa

Zwalniają, więc będą zatrudniać — co jednak ma zrobić pracodawca jeśli w tych niełatwych chwilach pracownikowi kończy się ważność badań lekarskich, lub też ma potrzebę przyjąć nowego człowieka do pracy? Czy ma obowiązek, niezależnie od okoliczności, wysyłać go na badania do lekarza medycyny pracy? Na szczęście prawodawca pomyślał i o tym, więc pewne rozwiązania pojawiły … Dowiedz się więcej

Odmowa udzielenia urlopu na żądanie (po długotrwałym zwolnieniu lekarskim)

odmowa urlop żądanie

Urlop na żądanie, chociaż nie jest już instytucją nową, nadal budzi sporo wątpliwości w praktyce i teorii. Dziś zatem spróbujemy ustalić odpowiedź na pytanie: czy urlop na żądanie należy się mimo braku badań lekarskich dopuszczających pracownika do pracy — czyli czy pracodawca może odmówić zgody na urlop jeśli pracownik nie jest zdolny do świadczenia pracy? … Dowiedz się więcej

Zachowanie ważności badań lekarskich

Kolejną nowością — która wchodzi w życie dopiero 1 kwietnia 2015 r., ale na którą warto już dziś zwrócić uwagę — jest zmiana zasad zachowania ważności badań lekarskich (art. 229 kodeksu pracy znowelizowany ustawą z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, Dz.U. z 2014 r. poz. 1662). Otóż obecnie z obowiązku ponownego przejścia badań lekarskich zwolnieni … Dowiedz się więcej