Czy bank może przekazać do BIK dane osobowe klienta bez jego zgody?

wypłata bankomatu cudzą kartą

Kończąc krótki serial z bankowością w tle dziś kilka zdań o tym czy bank może przekazać dane osobowe zadłużonego kredytobiorcy do BIK bez zgody klienta? (wyrok NSA z 27 października 2017 r., I OSK 3362/15). Spór dotyczył dopuszczalności przekazania przez bank danych osobowych kredytobiorcy do BIK. Klientka wniosła skargę do GIODO zarzucając, iż bank nie miał … Dowiedz się więcej

Czy operator telekomunikacyjny może żądać skanu lub ksera dowodu osobistego przy podpisywaniu umowy?

fabrycznie zaznaczony ptaszek zgoda

Czy RODO coś mówi o przetwarzaniu danych osobowych w postaci skanu lub ksera dowodu osobistego — na przykład przez operatorów telekomunikacyjnych, przy zawarciu umowy? Krótka odpowiedź brzmi: nie, RODO nic o tym nie mówi, co nie oznacza, że podpisując umowę na abonament komórkowy mamy obowiązek zgodzić się na kserowanie naszych dokumentów tożsamości (wyrok NSA z … Dowiedz się więcej

Czy można przetwarzać dane osobowe po żądaniu ich usunięcia — w celu wykazania, że zgoda została wcześniej prawidłowo odebrana?

Ustawa z 1997 r. o ochronie danych osobowych zasługuje już wyłącznie na miano pomnika prawa, co jednak nie oznacza, że pewne tematy nie mogą być nadal ciekawe lub wręcz przydatne. Dziś zatem krótkie pytanie: co administrator może zrobić jeśli dostał żądanie usunięcia danych osobowych, ale chce mieć możliwość wykazania, że wcześniej zgoda była odebrana w … Dowiedz się więcej

Czy serwis internetowy musi udostępnić dane osobowe swoich użytkowników, jeśli wnioskodawca zamierza pozwać ich za treść komentarzy?

Krótkie pytanie: czy dopuszczalne jest udostępnienie danych osobowych użytkowników serwisu internetowego — autorów wypowiedzi na forum internetowym — którzy mieli dopuścić się naruszenia dóbr osobistych? Czy jednak w świetle przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przekazanie danych usługobiorców jest bezprawne? (wyrok NSA z 10 października 2015 r., I OSK 685/14). Spór dotyczył kwestii udostępnienia … Dowiedz się więcej

Czy zgoda na przetwarzanie danych osobowych „zaszyta” w regulaminie usługi jest klauzulą abuzywną?

Teza omawianego dziś orzeczenia nijak ma się do tytułu tekstu, jednak biorąc pod uwagę, że mnie zawsze bardziej interesuje odpowiedź na pytanie „dlaczego?” (zamiast „ile?”) — pytanie na dziś brzmi: czy przedsiębiorca, który „zaszył” zgodę na przetwarzanie danych osobowych w regulaminie usługi — pomijając obowiązek udzielenia informacji przy samym procesie zbierania danych — ryzykuje, że … Dowiedz się więcej