Czy informacja o możliwym wycieku danych osobowych jest czynem nieuczciwej konkurencji?

Dzisiejszy wątek może nie do końca ma związek z hockami-klockami z Petyą, ale zawsze może komuś się przydać: czy przekazanie użytkownikom serwisu internetowego informacji o wycieku danych osobowych — przez partnera, który właściwie już nie jest partnerem — stanowi czyn nieuczciwej konkurencji? I czy ów ex-partner może przetwarzać dane osobowe użytkowników w celu wysłania mailingu … Dowiedz się więcej

Prawo do prywatności ex-posła

Znacie historię ex-posła na Sejm RP, któremu udało się przekonać sąd, że publikacja w prasie relacji parlamentarnych, w których pada jego nazwisko narusza jego prawo do prywatności („Czy podanie danych osobowych ex-posła w relacji prasowej z parlamentu może naruszać jego prywatność?”)? Tego samego, którego zdaniem nawet urzędowy portal może być zakwalifikowany jako prasa („Czy ministerialny … Dowiedz się więcej

Czy można rozwiązać umowę powołując się na słaby zasięg sieci?

obowiązek udostępnienia kupującemu numeru telefonu

No właśnie: czy słaby zasięg sieci uzasadnia rozwiązanie umowy przez abonenta, którego telefon stale łapie zasięg? Czy zatem operator, który dochodzi należności z tytułu zerwanej przez klienta umowy, dopuszcza się naruszenia jego dóbr osobistych? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 8 czerwca 2016 r., sygn. akt I ACa 1227/15). Rzeczy miały się następująco: abonent jednej z sieci … Dowiedz się więcej

Przetwarzanie danych biometrycznych pracowników (co ma zgoda pracownika do art. 22(1) kp)

Problematyka przetwarzania danych biometrycznych (np. linii papilarnych lub skanu siatkówki oka) w celu prowadzenia ewidencji czasu pracy lub dostępu do miejsca pracy wraca od lat (por. Stosowanie czytników linii papilarnych przez pracodawców, w którym odniosłem się do wyroku NSA I OSK 249/09). Skoro jednak temat nie jest nadal dla wszystkich jasny, przyszedł czas na omówkę jeszcze jednego, … Dowiedz się więcej

Korekta danych w BIK — dług z rozwiązanej umowy kredytowej a ochrona prywatności klienta

A skoro było ostatnio o tym, że windykowanie długu ze sfałszowanej umowy to problem także dla wierzyciela oraz o tym, że stosowanie zbójeckich metod dochodzenia roszczeń może naruszać dobra osobiste dłużnika (nawet jeśli zobowiązanie istnieje i nie jest spłacane) — a kiedyś było o tym, że za błędne dane w BIK odpowiedzialność ponosić może instytucja … Dowiedz się więcej