Czy fałszywe potwierdzenie przez ucznia obecności w szkole jest przestępstwem poświadczenia nieprawdy w dokumencie?

Początek wakacji, luz-blues i maniana, to chyba dobry moment, żeby troszkę pogłówkować. Zatem na pierwszy rzut idzie pytanie, na które odpowiedź niektórym może przydać się już za 2-3 miesiące: czy fałszywe potwierdzenie obecności w szkole — podpisanie się przez ucznia na liście osób, które brały udział w zajęciach mimo absencji — może być traktowane jako przestępstwo poświadczenia nieprawdy w … Czytaj dalej

Odpowiedzialność podejrzanego za składanie fałszywych zeznań

Świadek w postępowaniu karnym nie może kłamać, może natomiast (w pewnych przypadkach) odmówić odpowiedzi na pytanie. Oskarżony niewiele musi: nie musi udowadniać swej niewinności (uznaje się go za niewinnego, dopóki winy się mu nie dowiedzie), ma też prawo odmówić składania zeznań. Klasyczną (lecz niedopuszczalną) zagrywką organów ścigania jest przesłuchanie „potencjalnie podejrzanego” jako świadka, a dopiero … Czytaj dalej

Sędziemu nie wolno instruować strony i obiecywać korzystnego orzeczenia

Czy sędzia może ponosić odpowiedzialność dyscyplinarną za kontakty ze stroną? Czy instruowanie strony, która nie wie jakie czynności może podjąć, stanowi uchybienie godności urzędu? Czy sędzia, który namawia do składania fałszywych zeznań i obiecuje korzystne orzeczenie, może być złożony z urzędu lub pozbawiony stanu spoczynku? (wyrok Sądu Najwyższego z 29 sierpnia 2019 r., I DSK … Czytaj dalej

Czy fałszywe zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa może naruszać dobra osobiste pomówionego?

fałszywe zawiadomienie popełnieniu przestępstwa

A teraz coś z całkiem innej beczki: czy fałszywe zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa może być traktowane jako naruszenie dóbr osobistych? Czy członek organu kolegialnego, który podpisał się pod oficjalnym dokumentem, może ponosić osobistą odpowiedzialność za jego treść? Czy sąd cywilny może zignorować fakt, że sąd karny zinterpretował wątpliwości na korzyść oskarżonego? Czy podtrzymywanie nieprawdziwych zarzutów … Czytaj dalej

Czy można wznowić postępowanie po wyroku skazującym wydanym na podstawie fałszywego oskarżenia?

A teraz coś z innej beczki: czy informacja, że doszło do fałszywego oskarżenia — i skazania na tej podstawie rzekomego sprawcy — jest podstawą do wznowienia postępowania? Czy dowodem, że doszło do przestępstwa składania fałszywych zeznań przez pokrzywdzonego może być rozmowa przeprowadzona przez internet? (postanowienie Sądu Najwyższego z 6 września 2018 r., III KO 57/18). Orzeczenie … Czytaj dalej