Dwukrotne skazanie za ten sam czyn — choćby odmiennie kwalifikowany — narusza zasadę res iudicata

Czy dopuszczalne jest dwukrotne skazanie za ten sam czyn — za każdym razem kwalifikowany jako inne przestępstwo? Czy jednak podstawienie innego paragrafu nie ma wpływu na ocenę, iż sprawa jest res iudicata, a więc sprawcy nie można jeszcze raz ścigać za to samo? (wyrok Sądu Najwyższego z 2 grudnia 2020 r., II KK 349/20). Sprawa … Czytaj dalej

Czy podanie się za inną osobę w celu uniknięcia ukarania mandatem jest przestępstwem fałszowania dowodów przeciwko niewinnej osobie?

Podanie się inną osobę

A skoro wczoraj było o tym, że już jest aplikacja do sterowania e-dowodem osobistym z własnego sprytfonu, to dziś czas na kilka akapitów o tym czy podanie się za inną osobę w celu uniknięcia mandatu może być kwalifikowane jako przestępstwo fałszowania dowodów przeciwko niewinnej osobie? (wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga z 18 lutego 2020 r., VI Ka … Czytaj dalej

Czy fałszywe zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa może naruszać dobra osobiste pomówionego?

fałszywe zawiadomienie popełnieniu przestępstwa

A teraz coś z całkiem innej beczki: czy fałszywe zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa może być traktowane jako naruszenie dóbr osobistych? Czy członek organu kolegialnego, który podpisał się pod oficjalnym dokumentem, może ponosić osobistą odpowiedzialność za jego treść? Czy sąd cywilny może zignorować fakt, że sąd karny zinterpretował wątpliwości na korzyść oskarżonego? Czy podtrzymywanie nieprawdziwych zarzutów … Czytaj dalej

Tworzenie fałszywych dowodów dla uniknięcia odpowiedzialności (projekt art. 235 par. 2 kk)

Projektowana nowelizacja przepisów kodeksu karnego to nie tylko ciekawostki (ściganie płatnych zabójców) lub klasyczne minięcie się z problemem (czyli penalizacja korzystania z pieniądza elektronicznego bez zgody uprawnionego) — to także zmiany, które mogą chyba troszkę niepokoić. Niepokoić może nowy typ przestępstwa — tworzenie fałszywych dowodów dla uniknięcia lub zmniejszenia odpowiedzialności karnej za popełniony czyn (art. … Czytaj dalej