Artykuł napisany pod z góry założoną tezę? To nie jest staranność i rzetelność dziennikarska!

Czy prasa może publikować materiały wyłącznie odpowiadające jej koncepcji? Czy jednak artykuł napisany pod z góry założoną tezę — wbrew faktom — nie ma nic wspólnego ze starannością i rzetelnością dziennikarską? Czy poruszanie ważkich społecznie problemów wyłącza odpowiedzialność mediów — zawsze, tj. niezależnie od tego czy pisze się prawdę, czy zmyśla? wyrok Sądu Apelacyjnego w … Dowiedz się więcej

Czy strona może wziąć udział w rozprawie przez komunikator internetowy?

Krótko i na temat: do Sądu Najwyższego wpłynęło ciekawie — a może: dość kuriozalnie — brzmiące pytanie prawne dotyczące dopuszczalności stosowania komunikatorów internetowych jako sposobu na udział w rozprawie sądowej. Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą III CZP 13/19, a przedstawione przez Sąd Okręgowy w Gliwicach (nb. to drugie podejście do tematu — analogiczne pytanie trafiło … Dowiedz się więcej

Można powołać się na zeznania świadka złożone w innej sprawie

Jednym z ciekawszych dylematów od wieczności rozpalających internautów było zagadnienie dopuszczalności przeprowadzenia dowodu z protokołu zeznań świadka pochodzących z innej sprawy — czyli czy strona może powołać się na taki dokument (wskazać, że są jakieś zeznania w innych aktach), czy jednak sąd powinien wezwać tego świadka i odebrać od niego zeznania raz jeszcze? Na przeszkodzie „drogi … Dowiedz się więcej