Czy można wnieść do WSA skargę na zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi administracyjnej?

Każdy, kto dostrzegł jakieś błędy czy wypaczenia w pracy urzędów, może złożyć skargę na dostrzeżone zaniedbania i nieprawidłowości, to oczywista oczywistość. Zakładając, że skarżący otrzyma niesatysfakcjonującą go odpowiedź — czy dopuszczalna jest skarga do WSA na zawiadomienie o sposobie załatwieniu skargi? nieprawomocne postanowienie WSA w Łodzi z 14 czerwca 2024 r. (III SA/Łd 366/24)Ocena prawidłowości prowadzenia postępowania skargowego … Dowiedz się więcej