Czy więzień, który z pracy idzie do domu, popełnia przestępstwo samouwolnienia?

Więzień, który ucieka z więzienia ryzykuje dodatkową odsiadką, to oczywista oczywistość. Czy przestępstwo samouwolnienia skazanego polega na każdym oddaleniu się przez skazanego ze wskazanego miejsca? Czy jednak taka ucieczka musi wiązać się z przełamaniem jakiegoś zabezpieczenia — a jeśli takich środków brak, to o karalnym samowolnym opuszczeniu miejsca odosobnienia mówić nie można? (wyrok Sądu Najwyższego z 20 … Dowiedz się więcej

Niepowrót — czyli ile trwa „dzień” w art. 242 par. 2 kk

Kodeks karny nie definiuje pojęcia „dzień”, ale używa go np. w opisie przestępstwa niepowrotu (art. 242 par. 2 kk). Czy terminy prawa karnego materialnego można obliczać na podstawie przepisów kpk, czy jednak właściwe będzie sięgnięcie do prawa cywilnego? wyrok Sądu Najwyższego z 28 czerwca 2017 r. (III KK 35/17) Przy wykładni użytego na gruncie art. 242 … Dowiedz się więcej

Czy media, które publikują zdjęcie i nazwisko zbiegłego więźnia naruszają jego dobra osobiste?

A teraz coś z całkiem innej beczki: czy publikacja wizerunku zbiegłego więźnia oraz podanie jego imienia i nazwiska — a wszystko to w celu ułatwienia schwytania uciekiniera — może być kwalifikowane jako naruszenie przysługujących mu dóbr osobistych, w tym prawa do wizerunku oraz danych osobowych? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 2 września 2016 r., sygn. … Dowiedz się więcej