Czy doręczenie dokonane na adres zamieszkania z ewidencji nieruchomości jest prawidłowe?

Obowiązkiem powoda jest podać adres zamieszkania strony pozwanej, obowiązkiem sądu jest wysyłać korespondencję pozwanemu na ten właśnie adres. Czy zatem dopuszczalne jest doręczenie na adres zamieszkania pobrany z ewidencji nieruchomości — podany przez gminę, która ma dostęp do danych katastralnych? postanowienie Sądu Najwyższego z 28 lutego 2023 r. (II CSKP 655/22)Dane dotyczące miejsca zamieszkania lub siedziby … Dowiedz się więcej

Czy dobrowolna akceptacja przymusowej wyprowadzki oznacza zgodę na wymeldowanie?

A teraz coś z całkiem innej beczki, czyli czy akceptacja skutków niedobrowolnej wyprowadzki — sytuacja, kiedy osoba pogodziła się z przymusową zmianą centrum życiowego — może być przesłaną wymeldowania spod stałego adresu zamieszkania? I czy wytoczenie powództwa o ochronę posiadania i uzyskanie korzystnego orzeczenia jest wystarczające do stwierdzenia, iż zainteresowana osoba nie zgodziła się na … Dowiedz się więcej

Czy zawiadomienie o przestępstwie — jeśli sprawa została umorzona — stanowi naruszenie dóbr osobistych?

A teraz coś z nieco innej beczki: czy fałszywe zawiadomienie o przestępstwie — fałszywe o tyle, że organy ścigania umorzyły postępowanie nie przestawiając zarzutów rzekomemu sprawcy — może być oceniane jako naruszenie dóbr osobistych pomówionego? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 13 października 2016 r. (sygn. akt VI ACa 2077/15). Małżeństwo wniosło powództwo przeciwko sąsiadce domagając … Dowiedz się więcej