Czy zakon kościelny może ponosić odpowiedzialność cywilną za pedofilię księdza?

"Gmina wolna ideologii LGBT"

Czy Kościół katolicki — kościelna osoba prawna jak zakon czy klasztor — może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą za skutki pedofilskich czynów, których dopuścił się ksiądz wobec 13-letniej dziewczynki? wyrok Sądu Najwyższego z 31 marca 2020 r. (II CSK 124/19) 1) Czynności wykonywane przez księdza zakonnego, a polegające na udzielaniu pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej, wchodzą … Czytaj dalej

Powiedzieli co wiedzieli #53 — o tym, że Izba Poselska „zdecydowanie potępiła” i „wezwała do potępienia” akty nienawiści i pogardy antykatolickiej

projekt uchylenia art. 196 212 kk

motto na dziś: „(…) my, Naród Polski – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i nie podzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł (…)” (z preambuły do Konstytucji RP) A teraz coś z kompletnie innej beczki: dokładnie wczoraj w Monitorze Polskim opublikowano … Czytaj dalej

Decyzja o obsadzie funkcji kościelnych nie podlega zaskarżeniu do sądu powszechnego

urban skazany obraza uczuć religijnych

Ciekawy temat: czy wierny, którego zdaniem jakaś osoba została powołana — lub odwołana — z funkcji w hierarchii kościelnej w sposób wadliwy (z naruszeniem przepisów prawa), może odwołać się od takiej decyzji do sądu? Z niedawnego orzeczenia SN wynika, że niestety, ale droga sądowa w sprawie o powołanie na stanowisko w związku wyznaniowym jest wykluczona. postanowienie … Czytaj dalej

Karalność obrazy uczuć religijnych w Trybunale (SK 54/13)

W Trybunale Konstytucyjnym zapowiada się jeszcze jedna ciekawa sprawa. Tym razem już po wakacjach (6 października 2015 r.) TK rozpozna skargę na art. 196 kk penalizujący obrazę uczuć religijnych innych osób (sprawa ma sygnaturę SK 54/13).18 art. 196 kk: Kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów … Czytaj dalej