Czy umowa o pracę w ramach prac interwencyjnych wlicza się do limitu „33 miesięcy” i „3 umów”?

Czy przekształcenie umowy o pracę czas zawartej na określony w umowę na czas nieokreślony — ze względu na przekroczenie limitu 33 miesięcy lub liczby 3 umów zatrudnienia na czas określony — dotyczy też umów o pracę w ramach prac interwencyjnych? Czy w w przypadku sporu pomoże dawniejsze orzecznictwo Sądu Najwyższego? (nieprawomocny wyrok SR w Ciechanowie … Czytaj dalej

Umowa na zastępstwo po 22 lutego 2016 r.

Poświęciwszy kilka tekstów zmianom w umowach o pracę na czas oznaczony, które weszły w życie 22 lutego 2016 r. dostrzegam potrzebę skrobnięcia jeszcze kilku zdań formie umowy na czas określony jaką jest umowa na zastępstwo. Albowiem tak, prawdą jest, że opisywane zmiany wynikające z ustawy z 25 czerwca 2015 r. o zmianie kodeksu pracy (Dz.U. 2015 poz. … Czytaj dalej

Nowe zasady zawierania umów o pracę na czas określony w pytaniach i odpowiedziach

Dokładnie za miesiąc wchodzi w życie nowelizacja kodeksu pracy odnosząca się do umów na czas określony (ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2015 r. poz. 1220). Nowym przepisom prawa pracy poświęciłem w Lege Artis kilka tekstów, ale coś mi mówi, że rozsądnie … Czytaj dalej

Jak liczyć limit 33 miesięcy zatrudnienia przy przekształceniu umowy o pracę na czas określony w bezterminową?

Za miesiąc z hakiem wchodzi w życie nowelizacja kodeksu pracy dotycząca umów o pracę na czas określony (Dz.U. z 2015 r. poz. 1220) i chociaż sporo jest już jasne — można mieć pewne wątpliwości w jaki sposób liczyć limit 33 miesięcy zatrudnienia, po których umowa zawarta na czas określony przekształca się w umowę na czas nieokreślony. … Czytaj dalej

Okres wypowiedzenia bieżącej umowy na czas określony po zmianach (czyli co ma art. 36 kp po lutym 2016 r. do umów zawartych teraz)

Przypomnijmy, że już za dwa miesiące wchodzi w życie nowelizacja kodeksu pracy dotycząca umów o pracę na czas określony (Dz.U. z 2015 r. poz. 1220). Podstawowe zmiany to: 33-miesięczny limit zatrudniania na czas określony; zrównanie okresów wypowiedzenia (umowa o pracę na czas określony będzie miała taki sam, „narastający” okres wypowiedzenia, jak umowa na czas nieokreślony — … Czytaj dalej