Niezgłoszona do KRS w ciągu 6 miesięcy zmiana umowy spółki z o.o. jest bezskuteczna

Zmiany w umowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinny być ujawnione w Krajowym Rejestrze Sądowym w terminie 6 miesięcy od podjęcia przez wspólników uchwały. Jakie będzie zatem miał skutek brak zgłoszenia zmian w umowie spółki w wymaganym czasie? Czy prawo sugeruje, że konsekwencją niedopełnienia obowiązku może być nawet rozwiązanie umowy spółki? A może znaczenie ma czy wpis zmiany do … Dowiedz się więcej

Bezskuteczny upływ terminu do zgłoszenia zmian w umowie spółki z o.o.

A teraz coś z całkiem innej beczki: zmiana umowy spółki z o.o. powinna być wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w ciągu 6 miesięcy od podjęcia stosownej uchwały. Jakie są jednak skutki uchybienia terminu do zgłoszenia zmian w umowie spółki? wyrok Sądu Najwyższego z 28 lutego 2017 r. (I CSK 127/16) Upływ prekluzyjnego terminu zgłoszenia do sądu … Dowiedz się więcej