O tym, że „sądy pracy” zastępują „sądy pracy”

cofnięcie skargi kasacyjnej stronę

Krótko i na temat: opublikowana właśnie ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 4; swoją drogą socjotechnice w tytułowaniu aktów prawnych „ku polepszeniu świata i życia” warto poświęcić nieco więcej uwagi) wprowadza jednolitą definicję „sądu pracy” — oraz likwiduje pojęcie … Dowiedz się więcej