Brak podpisu pracownika pod otrzymanym rozwiązaniem umowy nie wstrzymuje terminu na wniesienie odwołania do sądu pracy

Czy skuteczność oświadczenia pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zależy od potwierdzenia jego odbioru przez pracownika? Czy brak podpisu pracownika pod rozwiązaniem otrzymanym do rąk własnych oznacza, że czynność nie doszła do skutku, zatem pracownik nie musi kłopotać się terminem do wniesienia odwołania do sądu pracy? I, wcale nie na marginesie: czy sytuacja, kiedy pracodawca wysyła wypowiedzenie … Dowiedz się więcej

Czy fałszywa przyczyna wypowiedzenia może być podstawą przywrócenia terminu do wniesienia odwołania do sądu pracy?

Czy wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę może być uzasadniony tym, że pracodawca oszukał pracownika co do prawdziwej przyczyny wypowiedzenia — zaś pracownik dowiedział się o prawdziwej przyczynie dopiero po pewnym czasie? wyrok Sądu Najwyższego z 9 stycznia 2019 r. (II PK 246/17) Dowiedzenie się przez pracownika już po … Dowiedz się więcej

Zwrot pozwu a uchybienie terminu do wniesienia odwołania do sądu pracy

Zwrot pozwu to nie koniec świata — chociaż może nim być, jeśli jego skutkiem jest uchybienie terminu do wniesienia odwołania do sądu pracy. W praktyce jak zawsze kluczowa jest odpowiedź: dlaczego tak się stało, o czym przypominam w dzisiejszej omówce orzeczenia SN. wyrok Sądu Najwyższego z 31 stycznia 2017 r. (II PK 348/15) Zgodnie z … Dowiedz się więcej

Czy pracownik po zwolnieniu może — zamiast odwołać się do sądu pracy — prosić o mediację arcybiskupa?

Terminy, terminy… Bez dwóch zdań na nic zdadzą się najwymyślniejsze koncepcje prawnicze jeśli intendentura nie będzie nadążać — stąd każdemu młodemu (i nie tylko) prawnikowi trzeba kłaść do głowy, że pierwszą rzeczą do sprawdzenia jest upływ czasu (czy nie przedawnione? czy nie przekroczono?). Niedochowanie terminu położyło wiele potencjalnie wygranych spraw — także jeśli w rachubę wchodziło odwołanie … Dowiedz się więcej

Przywrócenie terminu do wniesienia odwołania do sądu pracy

Wręczenie przez pracodawcę wypowiedzenia umowy o pracę może powodować u pracownika zwiększone ciśnienie, jednak nawet w takim momencie nie wolno tracić głowy. Warto zatem pamiętać, że pozew musi trafić w ciągu 7 dni od otrzymania wypowiedzenia, jednak w pewnych — niezawinionych — sytuacjach można liczyć na przywrócenie terminu na wniesienie odwołania do sądu pracy. O tym, że … Dowiedz się więcej