O tym, że właściwie nie można mieć pewności czy aby na pewno „sędzia nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej za działania, do których był ustawowo uprawniony”

A teraz coś z całkiem innej beczki: jak pisze Sąd Najwyższy „Sędzia nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej za działania, do których był ustawowo uprawniony” — a mnie się wydaje, że w świetle tego się ostatnio porobiło, nadal nie mamy odpowiedzi na pytanie czy sędzia może ponosić odpowiedzialność za to, że zgodził się na … Czytaj dalej

Czy można podpisać umowę o zakazie konkurencji z radcą prawnym?

Dobre pytanie — a odpowiedź może być dla niektórych zaskakująca: czy zakaz konkurencji radcy prawnego — po rozwiązaniu stosunku pracy — jest zgodny z prawem, czy też ewentualna umowa jest nieważna — a jeśli tak, to dlaczego? (wyrok Sądu Najwyższego z 12 kwietnia 2016 r., II PK 73/15). Spór dotyczył zawartej z radcą prawnym umowy … Czytaj dalej

Odpowiedzialność wydawcy za naruszenie tajemnicy dziennikarskiej przez freelancera

Sporo na łamach „Czasopisma Lege Artis” pisuję o odpowiedzialności wydawców prasowych i dziennikarzy za naruszenie dóbr osobistych w opublikowanych artykułach; dziś jednak czas na prawdziwy smaczek: czy wydawca może ponosić za naruszenie tajemnicy dziennikarskiej przez freelancera (nieetatowego współpracownika) — i to w sytuacji gdy przygotowywany artykuł w ogóle nie został opublikowany? wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie … Czytaj dalej

Kopiowanie wyroku przez pracownika nie jest przestępstwem ujawnienia tajemnicy (art. 266 i 267 kk)

A teraz coś z całkiem innej beczki: o tym, że skopiowanie przez pracownika wyroku sądowego dotyczącego pracodawcy i późniejsze użycie w sporze z pracodawcą nie jest przestępstwem uzyskania dostępu do informacji przez osobę nieuprawnioną (na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie z 14 kwietnia 2014 r., sygn. akt II Kp 44/14). Sprawy miały się następująco: … Czytaj dalej