Ujawnienie danych osobowych pracownika nie musi oznaczać naruszenia dóbr osobistych

Czy ujawnienie danych osobowych pracownika oznacza naruszenie jego dóbr osobistych? Czy wystąpienie GIODO, w którym wskazuje się na naruszenie zasad ochrony danych osobowych, jest wystarczające dla oceny, iż doszło do pogwałcenia prywatności jednostki? Czy pracodawca może ponosić odpowiedzialność za delikt, którego dopuścił się wynajęty szkoleniowiec? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 17 stycznia 2018 r., sygn. … Dowiedz się więcej

Czy niedostateczna anonimizacja publikowanych orzeczeń może naruszać prawo do prywatności?

Pierwsza ofiara RODO? Nie, poseł Czarnecki

Dobre pytanie w kontekście niedostatecznej anonimizacji orzeczeń: czy prywatność osób, których dane osobowe zostały upublicznione w opublikowanym w urzędowym serwisie wyroku, doznaje dostatecznego uszczerbku, by można mówić o naruszeniu dóbr osobistych? Co jednak jeśli ujawnione zostają tylko inicjały — plus „naprowadzające” informacje w rodzaju zajmowanego stanowiska oraz nazwy pracodawcy? Czy opublikowanie takich danych oznacza, że … Dowiedz się więcej