Bezprawne dokonanie transakcji przy użyciu pieniądza elektronicznego (projekt art. 279a kk)

wypłata bankomatu cudzą kartą

Jeśli informacja o wprowadzeniu nowego typu przestępstwa jakim jest przyjmowanie zlecenia na zabójstwo człowieka jest pozornie ciekawa i z pewnością niepraktyczna — to informacja o projektowanym przepisie penalizującym bezprawne dokonanie transakcji płatniczej przy użyciu cudzego pieniądza elektronicznego (art. 279a kk) jest ciekawa, ale tylko pozornie praktyczna. Przepis jest relatywnie jasny i prosty (przynajmniej jak na … Dowiedz się więcej