Czy cudzoziemcowi, któremu odebrano pozwolenie, można użyczyć broni palnej podczas polowania?

posiadanie broni przez cudzoziemca

Czy dopuszczalne jest użyczenie broni myśliwskiej podczas polowania cudzoziemcowi, który posiadał pozwolenie na broń, ale je utracił? Czy w takim przypadku posiadanie broni przez cudzoziemca jest dopuszczalne na podstawie zgody udzielonej przez konsula? I na marginesie: czy oskarżony może powoływać się na fakt, że prokurator nie rozumie przepisu i pyta policję o jego wykładnię? (wyrok … Czytaj dalej