Czy zgoda na przetwarzanie danych osobowych „zaszyta” w regulaminie usługi jest klauzulą abuzywną?

Teza omawianego dziś orzeczenia nijak ma się do tytułu tekstu, jednak biorąc pod uwagę, że mnie zawsze bardziej interesuje odpowiedź na pytanie „dlaczego?” (zamiast „ile?”) — pytanie na dziś brzmi: czy przedsiębiorca, który „zaszył” zgodę na przetwarzanie danych osobowych w regulaminie usługi — pomijając obowiązek udzielenia informacji przy samym procesie zbierania danych — ryzykuje, że … Dowiedz się więcej

Czy UOKiK może narzucić przedsiębiorcy warunki „polubownego” zakończenia postępowania?

Uprawdopodobnienie stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów może być podstawą — jeśli przedsiębiorca poczuwa się do winy i wyjdzie z propozycją usunięcia niekorzystnych skutków — do wydania przez UOKiK decyzji „polubownej” (art. 28 UoOKiK). Czy jednak w takiej sytuacji UOKiK może narzucić firmie warunki rozwiązania problemu — a także czy można nałożyć na przedsiębiorcę warunki … Dowiedz się więcej