Ograniczanie prawa do zwrotu towaru zakupionego poza lokalem przedsiębiorcy

A teraz coś z nieco innej beczki: czy ograniczanie prawa do zwrotu towaru zakupionego przez konsumenta poza lokalem przedsiębiorcy — wyłączenie możliwości odstąpienia od umowy w przypadku produktu, który zgodnie z ustawą może być zwrócony — to tylko problem konsumenta ze sklepem, czy jednak także praktyka naruszająca zbiorowe interesy konsumentów, a więc można mieć problemy … Dowiedz się więcej

Czy to data na paragonie określa datę umowy sprzedaży — czy jest całkiem odwrotnie?

nienabicie drobnej transakcji kasę fiskalną

Nawet jeśli logicznie prawidłowe jest zdanie, że jeśli A=B to B=A, praktyczne zastosowanie tejże logiki może niekiedy sprowadzić nas na manowce. Dziś zatem krótkie pytanie: czy data na paragonie wydawanym kupującemu konsumentowi może określać datę umowy sprzedaży — czy też jednak to data sprzedaży powinna być uwidoczniona na paragonie? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 8 … Dowiedz się więcej