Czy posiadanie jednego naboju — jako ozdoby mieszkania — jest przestępstwem?

Posiadanie amunicji do broni palnej wymaga legitymowania się pozwoleniem na broń, a jej nielegalne posiadanie jest przestępstwem, to oczywista oczywistość. Czy jednak posiadanie jednego naboju w celach ozdobnych, bez zamiaru oddania z niego strzału, może być traktowane — biorąc pod uwagę, że przepis kodeksu karnego znajduje się w rozdziale pt. „Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu” — jako czyn … Dowiedz się więcej

Myślał myśliwy, że strzela do dzika, a zastrzelił psa — czy to przestępstwo?

Myślał myśliwy i wymyślił, że strzela do dzika, a zastrzelił psa — czy to przestępstwo? SOP #1 brzmi: to zależy od oceny, która zależy od okoliczności sprawy — zatem dopóki sąd nie ustali wszystkich okoliczności, dopóty nie można wyrokować (wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z 15 lutego 2022 r., VII Ka 95/22). Sprawa dotyczyła myśliwego, który … Dowiedz się więcej

Czy jeden sędzia może rozpoznać apelację w sprawie o znęcanie się nad psem?

czasowe odebranie zwierzęcia trybie interwencyjnym

Jaki powinien być skład sądu orzekającego na rozprawie apelacyjnej? Czy sąd może rozpoznać apelację w sprawie o znęcanie się nad zwierzętami w składzie jednego sędziego? (wyrok Sądu Najwyższego z 20 czerwca 2018 r., IV KK 362/17). Mężczyzna oskarżony o znęcanie się nad własnym psem, w ten sposób, że utrzymywał go w stanie rażącego niechlujstwa, wystawianie na działanie … Dowiedz się więcej

Czy błąd co do kontratypu oznacza, że sprawca nie miał zamiaru popełnić zarzucanego czynu?

A teraz coś z nieco innej beczki: czy powołanie się przez sprawcę przestępstwa na błąd co do kontratypu — jako okoliczność wyłączającą bezprawność działania lub winę — oznacza, że sprawca musi zaprzeczyć, że chciał dopuścić się czynu zabronionego? A przy okazji: czy działając w warunkach błędu co do kontratypu (obrony koniecznej) można mieć postawiony zarzut … Dowiedz się więcej

Czy obrona konieczna przed urojonym atakiem to jeszcze obrona konieczna?

zabicie napastnika obronie koniecznej

Obrona konieczna — użycie siły w celu odparcia bezpośredniego bezprawnego zamachu na dobro chronione — niewątpliwie najprościej wygląda tylko na papierze (można to sobie nawet rozpisać w punktach). Schody zaczynają się w realu: jeśli naprzeciwko siebie stoi dwóch krewkich gości, z których jeden ma pałkę, a drugi nóż, trudno może być się rozeznać kto jest … Dowiedz się więcej