Preferencyjny zakup węgla przez gospodarstwa domowe (max. 2 tys. zł/t, max. 1,5+1,5 t)

Krótko i na temat, ale to jest naprawdę niezłe: oto będzie preferencyjny zakup węgla od gmin, na potrzeby gospodarstw domowych, za cenę nie wyższą niż 2000 zł za tonę — bo tak postanowił rząd, przegłosował parlament, a wczoraj ukazano w Dzienniku Ustaw (ustawa z 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, … Dowiedz się więcej

Czy wykonywanie polecenia wspólników zwalnia członka zarządu z odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną spółce?

A teraz coś z całkiem innej beczki: czy członek zarządu spółki z o.o. ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną spółce wskutek poręczenia — bez uzyskania wymaganej umową spółki zgody rady nadzorczej — jedynemu wspólnikowi pożyczki? I całkiem przy okazji: czy członek zarządu powinien wykonywać polecenia wspólnika? Więc jeśli się zastosował do takiego polecenia, to nie ponosi … Dowiedz się więcej

Wspólnik nie może wnieść o ustalenie nieważności umowy niekorzystnej dla spółki

Ujawnienie wizerunku agresywnych uczestników protestu

Czy możliwe jest podważenie przez wspólnika umowy, która jest niekorzystna dla spółki? Czy można żądać ustalenia nieważności czynności prawnej, która jest niekorzystna dla spółki — a więc dla jej wspólników? Czy możliwe jest podważenie niekorzystnej dla spółki umowy — przez udziałowca, który uważa, że cena była za niska, a cała transakcja ma na celu poszkodowanie spółki? … Dowiedz się więcej