Nie można oszukać i wyłudzić dofinansowania z POIG, jeśli PARP sama się oszukała

Czy nierozliczenie dofinansowania z PARP oznacza oszustwo? Czy przedsiębiorca, który wraz z wnioskiem o dofinansowanie złożył nieprawdziwe oświadczenie o braku zadłużenia, może być oskarżony o wyłudzenie? Czy jednak zarzut przestępstwa wyklucza fakt, że pokrzywdzony widział uchybienia, ale je akceptował — a w ogóle wszystko było trochę inaczej? (nieprawomocny wyrok SO w Warszawie z 16 czerwca … Dowiedz się więcej

Wyszukujący „słupy” do zakładania lewych kont bankowych też odpowiada za oszustwo, nawet jeśli nie widział na oczy wyłudzonych pieniędzy

A teraz coś z nieco innej beczki: czy osoba współpracująca z szajką oszustów ponosi odpowiedzialność za oszustwo, jeśli jej rola sprowadzała się do wyszukiwania osób, które godziły się na założenie kont bankowych na ich nazwiska i przekazanie dostępu oszustom? Czy udział w oszustwie wymaga po stronie sprawcy dostępu do pieniędzy? Czy jednak odpowiedzialność za wyszukiwanie … Dowiedz się więcej

Czy sąd może nakazać skazanemu za oszustwo członkowi zarządu naprawić wyrządzoną szkodę, jeśli jest już prawomocny wyrok przeciwko spółce?

czerpanie dochodów wnoszenia pozwów

Może się komuś przyda: czy po wydaniu przez sąd cywilny wyroku nakazującego spółce zwrot należności z niezapłaconej umowy, sąd karny może — dodatkowo, skazując członków zarządu spółki za oszustwo — nakazać im osobiście naprawić wyrządzoną szkodę? wyrok Sądu Najwyższego z 16 stycznia 2018 r. (IV KK 234/17) O tożsamości roszczenia zasądzonego w postępowaniu cywilnym i … Dowiedz się więcej

Uzyskanie nakazu zapłaty z niezasadnej faktury może być przestępstwem oszustwa

A teraz coś z nieco innej beczki: czy wystąpienie z powództwem na podstawie niezasadnie wystawionej faktury i uzyskanie nakazu zapłaty jest przestępstwem oszustwa? (wyrok Sądu Najwyższego z 10 stycznia 2018 r., II KK 259/17). Wiceprezes spółki został oskarżony o wprowadzenie w błąd sądu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej — bo wniósł przeciwko kontrahentowi pozew o zapłatę, … Dowiedz się więcej

Czy prowadzenie egzekucji z podrobionego weksla to oszustwo?

Czy prowadzenie egzekucji z podrobionego weksla jest oszustwem? Tak postawione pytanie wydaje się absurdalnie retoryczne — jednak można zadać też pytanie podprowadzające: a może przestępstwem oszustwa jest raczej wniesienie powództwa o wyegzekwowanie należności z podrobionego weksla? (wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 4 listopada 2016 r., sygn. akt II AKa 269/16). Mężczyzna został uznany winnym przestępstwa oszustwa … Dowiedz się więcej