Czy pobranie przez notariusza taksy za czynność sprzeczną z prawem jest działaniem „w celu osiągnięcia korzyści majątkowej”?

Pytanie krótkie, bo tekst niekrótki: czy notariusz może ponosić odpowiedzialność karną za czynność sprzeczną z prawem — na przykład za to, że akt notarialny posłużył do popełnienia przestępstwa na szkodę jednej ze stron? I czy pobranie taksy za taką czynność może być oceniane jako działanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej?  postanowienie Sądu Najwyższego z dnia … Czytaj dalej

Czy krytyka ex-pracodawcy narusza dobra osobiste ex-pracownika?

A skoro parę dni temu było o tym, że ma być łatwiej odzyskać pieniądze omyłkowo przesłane na nieprawidłowe konto bankowe — dziś kilka akapitów o tym czy publikacja artykułu opisującego przekręt firmy może naruszać dobra osobiste pracownika kiedyś pracującego w tej firmie? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 28 czerwca 2016 r., VI ACa 233/15). … Czytaj dalej

Czy sprzedaż udziałów w spółce „słupowi” jest przestępstwem?

A skoro kilka dni temu było o odpowiedzialności za założenie przez „słupa” rachunku bankowego, dziś czas na odpowiedź na inne ciekawe pytanie: czy sprzedaż udziałów w spółce „słupowi” może być przestępstwem? (wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 28 grudnia 2016 r., sygn. akt II AKa 342/16). Mężczyzna został oskarżony o wyłudzenie 300 tys. złotych kredytu na … Czytaj dalej

Czy przelew z rachunku wspólnego małżonków na własne konto bankowe to przywłaszczenie?

Ta wątpliwość powinna targać wszystkimi małżeństwami, w których panuje ustrój wspólności majątkowej — nawet jeśli pensja i oszczędności nie są trzymane na wspólnym rachunku bankowym. Zatem: czy można zakwalifikować jako przywłaszczenie z majątku wspólnego małżonków sytuację, w której mąż — bez zgody i wiedzy żony — robi przelew na własne konto bankowe ze wspólnego rachunku? (wyrok Sądu … Czytaj dalej