Czy wypowiedzenie dokonane przez osobę nieupoważnioną przez pracodawcę jest skuteczne?

Pracodawca może upoważnić dowolną osobę do dokonywania w jego imieniu czynności z zakresu prawa pracy, to oczywista oczywistość. Czy jednak brak prawidłowego upoważnienia do reprezentowania pracodawcy skutkuje nieważnością takich czynności? Bezskutecznością? I, wcale nie na marginesie: czy nieważność przekazania pracownika w trybie art. 23(1) kp oznacza, że „pozorny” pracodawca — który cały czas współpracował z … Dowiedz się więcej

Nie każdy pracowniczy pakiet socjalny jest źródłem zakładowego prawa pracy

W powszechnym pojęciu pracowniczy pakiet socjalny — deklaracja inwestora, który podpisuje z przedstawicielstwem pracowników w postaci związków zawodowych porozumienie określające jego zobowiązania — jest źródłem zakładowego prawa pracy. W praktyce jednak okazuje się, że normę prawną należy odczytywać od początku do końca, a więc diabeł tkwi w szczegółach. uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego z 27 … Dowiedz się więcej

Spółka cywilna jako pracodawca — i strona postępowania administracyjnego

Czy spółka cywilna może być pracodawcą — czy pracodawcami mogą być tylko jej wspólnicy? Czy zatem spółka cywilna jako pracodawca może być stroną postępowania prowadzonego przez ZUS — i czy decyzję doręcza się spółce czy jej wspólnikom? wyrok Sądu Najwyższego z 14 grudnia 2017 r. (II UK 643/16) Spółka cywilna nie jest płatnikiem składek w … Dowiedz się więcej

Stosunek pracy pracowników zatrudnionych w Biurze byłego Prezydenta RP wygasa po śmierci ex-prezydenta

Z ostatniej chwili (a może nawet „tylko u nas”): w podjętej dziś uchwale Sąd Najwyższy przesądził, że Biuro byłego Prezydenta RP jest pracodawcą osób tam zatrudnionych — a stosunek pracy wygasa wraz ze śmiercią byłego Prezydenta RP. uchwała Sądu Najwyższego z 1 lutego 2017 r. (III PZP 11/16)Pracodawcą pracowników zatrudnionych w Biurze byłego Prezydenta RP … Dowiedz się więcej

Czy ex-prezydent RP jest pracodawcą — czy też pracowników zatrudnia biuro byłego prezydenta?

Czysto dygresyjnie, acz licząc na ciekawą dyskusję: do Sądu Najwyższego trafiło ciekawe zagadnienie prawne dotyczące statusu byłego prezydenta RP jako pracodawcy (art. 3 kp) wobec pracowników zatrudnionych w biurze — a może właśnie biura byłego prezydenta? (por. Kto to jest pracodawca i czy to pracodawca musi być przełożonym pracownika?) Sprawa ma sygnaturę III PZP 11/16, a w … Dowiedz się więcej