Czy umowne przedłużenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę przekłada się na wysokość odszkodowania za jej bezprawne rozwiązanie?

Czy umowne wydłużenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę — sytuacja, w której pracodawca i pracownik „na sztywno” wpisują okres dłuższy niż kodeksowy — będzie oznaczała, że w przypadku rozwiązania umowy z naruszeniem tego terminu pracownikowi przysługuje wyższe odszkodowanie? wyrok Sądu Najwyższego z 14 listopada 2019 r. (III PK 150/18) Umowne wydłużenie okresu wypowiedzenia oraz odszkodowanie … Czytaj dalej

Czy pracodawca może udzielić pełnomocnictwa do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy?

Interwencyjny skup chryzantem

Czy dopuszczalne jest wykonywanie kompetencji pracodawcy przez pełnomocnika? Czy osoba wykonująca czynności z zakresu prawa pracy może udzielić innej osobie pełnomocnictwa do podejmowania niektórych decyzji — o zatrudnianiu, o rozwiązywaniu umów o pracę — czy też skoro kodeks pracy nie mówi o pełnomocnictwach, to ewentualne wypowiedzenie podpisane przez pełnomocnika jest nieważne? (wyrok Sądu Najwyższego z … Czytaj dalej

Nieważna uchwała rady nadzorczej nie może być podstawą zawarcia umowy z członkiem zarządu

Reprezentacja spółki akcyjnej w umowie o pracę zawartej z członkiem zarządu podlega nieco innym przepisom niż zwykłe umowy o pracę zawierane przez takiego pracodawcę — oraz zwykłe umowy zawierane przez taką spółkę. Czy zatem skuteczna może być umowa o pracę podpisana przez przewodniczącego rady nadzorczej, na podstawie wadliwej uchwały rady? Czy sąd pracy w ogóle … Czytaj dalej

Czy opiekunka w żłobku może być zwolniona dyscyplinarnie za krzyczenie na dzieci?

Temat może mało wakacyjny, ale orzeczenie ciekawe: czy opiekunka w żłobku może być zwolniona z pracy w trybie dyscyplinarnym za krzyczenie na dzieci? (wyrok Sądu Najwyższego z 9 maja 2017 r., II PK 80/16). Opiekunka dziecięca pracująca w MOPS została zwolniona bez wypowiedzenia z winy pracownika za nienależyte sprawowaniu opieki nad dziećmi, poprzez m.in.: krzyczenie, szarpanie dziećmi, … Czytaj dalej

Czy pracownik po zwolnieniu może — zamiast odwołać się do sądu pracy — prosić o mediację arcybiskupa?

Terminy, terminy… Bez dwóch zdań na nic zdadzą się najwymyślniejsze koncepcje prawnicze jeśli intendentura nie będzie nadążać — stąd każdemu młodemu (i nie tylko) prawnikowi trzeba kłaść do głowy, że pierwszą rzeczą do sprawdzenia jest upływ czasu (czy nie przedawnione? czy nie przekroczono?). Niedochowanie terminu położyło wiele potencjalnie wygranych spraw — także jeśli w rachubę wchodziło odwołanie … Czytaj dalej