Nie można żądać sprostowania wypowiedzi ocennej

A skoro wczoraj było o tym, że Zbigniew Ziobro może żądać publikacji sprostowania prasowego, nawet jeśli jego treść jest oczywiście nieprawdziwa (o czym i tak nawet nie napomyka się w oficjalnych rządowych przekaziorach) dziś czas na kilka akapitów o tym, że nie przysługuje sprostowanie wypowiedzi ocennej — skoro bowiem sprostowanie musi odnosić się do faktów, … Czytaj dalej

Żądający sprostowania prasowego nie musi udowadniać, że mówi prawdę — a sąd nie może odmówić nakazania jego publikacji nawet jeśli wie, że kłamie

A teraz coś z innej beczki: czy rozkład ciężaru dowodu w procesie o sprostowanie prasowe oznacza, że to powód musi wykazać, że opublikowany artykuł jest nieprawdziwy? Czy sąd może odmówić nakazania opublikowania nadesłanego sprostowania jeśli wie, że jest ono oczywiście nieprawdziwe — czy jednak, skoro sprostowanie służyć ma przedstawieniu subiektywnego stanowiska osoby zainteresowanej, to może … Czytaj dalej

Nie można żądać publikacji sprostowania prasowego „w formacie A4, tj. 21 cm x 29,7 cm, czarną czcionką Times New Roman, rozmiar 22”

miejsce forma sprostowania prasowego

Czy miejsce i forma sprostowania prasowego mogą zależeć od żądania uprawnionego podmiotu? Czy jednak sprostowanie można traktować jako rodzaj wypowiedzi dziennikarskiej (acz niepochodzącej od redakcji), zatem właściwie nie musi różnić się formą od pozostałych artykułów? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 3 października 2019 r., I ACa 428/19). Spór dotyczył wniesionego przez bank pozwu o … Czytaj dalej

Nieczytelnie podpisane sprostowanie prasowe nie jest sprostowaniem

Czy prawo prasowe nakłada na osobę, która występuje z żądaniem publikacji sprostowania, obowiązek korzystania z komputera lub maszyny do pisania? Czy treść sprostowania, w tym „imię i nazwisko” wnioskodawcy, powinna być napisana komputerowo? Czy imię i nazwisko może wynikać z podpisu wnioskodawcy? Czy nieczytelny podpis pod sprostowaniem prasowym spełnia wymogi formalne? wyrok Sądu Apelacyjnego w … Czytaj dalej

Czy sąd może nieco zmodyfikować treść sprostowania prasowego?

A teraz coś z nieco innej beczki: czy ustawowy zakaz ingerencji w treść sprostowania prasowego oraz procesowa zasada związania sądu treścią żądania oznacza, że sąd, którego zdaniem znaczna część sprostowania powinna być opublikowana (a niewielki kawałek — nie), ma obowiązek oddalenia powództwa w całości? Czy jednak zakaz ingerencji w treść sprostowania nie pozbawia sądu prawa … Czytaj dalej