Czy sąd może nieco zmodyfikować treść sprostowania prasowego?

A teraz coś z nieco innej beczki: czy ustawowy zakaz ingerencji w treść sprostowania prasowego oraz procesowa zasada związania sądu treścią żądania oznacza, że sąd, którego zdaniem znaczna część sprostowania powinna być opublikowana (a niewielki kawałek — nie), ma obowiązek oddalenia powództwa w całości? Czy jednak zakaz ingerencji w treść sprostowania nie pozbawia sądu prawa … Czytaj dalej

Sprostowanie przysługuje od „nieścisłej lub nieprawdziwej” publikacji — a od ścisłej i prawdziwej?

A teraz coś z całkiem innej beczki: zgodnie z prawem prasowym osoba zainteresowana może żądać sprostowania „nieścisłej lub nieprawdziwej” wiadomości  opublikowanej w prasie — czy zatem redakcja może odmówić publikacji sprostowania, które odnosi się do tekstu rzetelnego, w którym ujawniono prawdziwe informacje? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 16 stycznia 2019 r., V ACa 678/18). … Czytaj dalej

Czy można żądać sprostowania informacji prasowej, która jest potwierdzona w KRS?

sprostowanie informacji ujawnionej KRS

A skoro ostatnie tygodnie są pod znakiem dywagacji kto z kim robi jakie interesy i ile z tego ma, dziś kilka akapitów o tym czy jest dopuszczalne żądanie sprostowania opublikowanego w prasie artykułu opartego o dane z Krajowego Rejestru Sadowego — czy jednak sprostowanie informacji ujawnionej w KRS, jako podważające fakty wynikające z publicznego rejestru, nie … Czytaj dalej

Redaktor naczelny nie może odmówić opublikowania sprostowania bez podpisu — jeśli jest jasne i oczywiste kto wniosek złożył

A skoro się okazuje, że każda władza ma swojego Rywina (ciekawe czy Zbigniew „szeryf” Ziobro znów będzie miał szansę wypłynąć w spec-komisji d/s afery KNF?), to dziś godzi się kilka akapitów poświęcić nieco wcześniejszemu skandalowi, który — jak każdy skandal — wraca w orzecznictwie serią odpryskowych orzeczeń. Pytanie na dziś brzmi: czy brak podpisu wnioskodawcy pod … Czytaj dalej

Pozew o opublikowanie sprostowania wnosi się przeciwko redaktorowi naczelnemu — nie przeciwko konkretnej osobie fizycznej

Niepraktyczna ciekawostka: pozew o publikację sprostowania należy wnieść po prostu przeciwko redaktorowi naczelnemu — jako pozwanego lepiej nie wymieniać osoby naczelnego z imienia i nazwiska. Takie kruczki nie są jednak podyktowane RODO, lecz faktem, że zgodnie z prawem prasowym stroną pozwaną powinien być redaktor naczelny jako organ redakcji, nie zaś konkretna osoba fizyczna sprawująca tę … Czytaj dalej