Roszczenie alternatywne — czyli czy szczególnie chroniony działacz związkowy zawsze może domagać się przywrócenia do pracy

Czy podlegający szczególnej ochronie związkowej pracownik, który został bezprawnie zwolniony z pracy, może bezwzględnie domagać się przywrócenia do pracy? Czy jednak może zaistnieć sytuacja, w której formalnie nieprawidłowe wypowiedzenie okaże się merytorycznie uzasadnione? Czy uzyskanie statusu działacza związkowego wyłącznie w celu uniknięcia wypowiedzenia może być potraktowane jako nadużycie ochrony związkowej? I, wcale nie na marginesie: … Dowiedz się więcej

Pracownicy opieki społecznej nie są pracownikami samorządowymi — więc mają prawo do strajku

Konstytucyjne prawo do strajku nie przysługuje każdemu, nie mają go na przykład pracownicy zatrudnieni w organach władzy państwowej i administracji samorządowej. Czy to jednak oznacza, że każdy pracownik zatrudniony w jednostce samorządowej — na przykład w ośrodku pomocy społecznej — jest pracownikiem administracji samorządowej? Czy pracownikowi grozi dyscyplinarne zwolnienie za nielegalny strajk i odmowę powrotu … Dowiedz się więcej

Żądanie przywrócenia do pracy bezprawnie zwolnionego związkowca może być nadużyciem prawa

W kwestii prostych wątpliwości, które rodzą wcale nie tak proste pytania: założenie jest proste — bezprawne zwolnienie z pracy członka związku zawodowego podlegającego szczególnej ochronie rodzi po jego stronie roszczenia (o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie) — ale może się okazać, że żądanie przywrócenia do pracy będzie ocenione jako nadużycie prawa podmiotowego. Czyli w takim przypadku … Dowiedz się więcej

Czy można zwolnić z pracy działacza związkowego, który popełnił przestępstwo?

Ochrona przysługująca działaczom związkowym przed zwolnieniem z pracy budzi wiele wątpliwości w teorii i praktyce. Dziś zatem poszukamy odpowiedzi na pytania: czy ochrona działacza związkowego, który popełnił przestępstwo, oznacza, że pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę bez organizacji związkowej? A może raczej próba ukrycia się za parasolem związkowym może być oceniana jako nadużycie prawa podmiotowego? wyrok … Dowiedz się więcej

Przywrócenie do pracy: zwolniony związkowiec zachowuje prawo do całości „zaległego” wynagrodzenia

obniżenie wynagrodzenia przyczyn politycznych

W dzisiejszym odcinku poniedziałkowych spotkań z prawem pracy trzy ciekawe wątki: jakie są konsekwencje zwolnienia z pracy szczególnie chronionego działacza związkowego? czy w przypadku przywrócenia do pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia także za okres choroby? czy pracodawca, który wyznaczył pracownikowi przełożonego (art. 3(1) kp) może następnie żądać od pracownika wykonywania jego poleceń — wbrew … Dowiedz się więcej