Czy bank ponosi odpowiedzialność za podanie przez klienta błędnego hasła dla potwierdzenia dokonanej transakcji?

dowód zaciągnięcie kredytu

A teraz coś z całkiem innej beczki: czy bank ponosi odpowiedzialność za błędne hasło podane przez klienta — jeśli sama operacja została wykonana w sposób zgodny ze zleceniem klienta? Czy jednak bank może odpowiadać już za samą nieprawidłową identyfikację klienta? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 14 lipca 2016 r., sygn. akt VI ACa 636/15). … Czytaj dalej

Windykacja nieistniejącego długu (ze sfałszowanej umowy) narusza dobra osobiste rzekomego dłużnika. Ale mieć rację to nie wszystko…

A dziś w nieprofesjonalnym i tendencyjnym przeglądzie orzecznictwa czas na całkiem interesujący wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 20 lutego 2015 r. (sygn. akt VI ACa 588/14), z którego wynika, że w sądzie nie wystarczy mieć racji ale — nawet w najbardziej oczywistej sytuacji — rację tę trzeba umieć przedstawić. Stan faktyczny w sprawie prezentował się następująco: … Czytaj dalej