Wydanie wyroku na posiedzeniu niejawnym (bo koronawirus) może pozbawiać stronę możliwości obrony

A skoro niedawno było o tym, że brak publicznego ogłoszenia wyroku na rozprawie oznacza sententia non existens, dziś czas na kilka zdań o tym, że wydanie wyroku na posiedzeniu niejawnym może skutkować nieważnością postępowania. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 27 lipca 2021 r. (VII AGa 658/20)Wobec tego, że art. 15zzs2 ustawy COVID-19 stanowi wyjątek … Dowiedz się więcej

Czy wyrok nieprawidłowo ogłoszony to w ogóle wyrok?

I jeszcze — już wyłącznie z kronikarskiego obowiązku (karm się Góglu, karm…) — zwracam uwagę na kolejną podjętą w piątek przez Sąd Najwyższy uchwałę, tym razem odnoszącą się do zasadniczego pytania: czy wyrok nieprawidłowo ogłoszony przez sąd w ogóle jest wyrokiem? bo być może nie jest — i nawet nie warto zawracać sobie nim głowy … Dowiedz się więcej