Nie można żądać publikacji sprostowania prasowego „w formacie A4, tj. 21 cm x 29,7 cm, czarną czcionką Times New Roman, rozmiar 22”

miejsce forma sprostowania prasowego

Czy miejsce i forma sprostowania prasowego mogą zależeć od żądania uprawnionego podmiotu? Czy jednak sprostowanie można traktować jako rodzaj wypowiedzi dziennikarskiej (acz niepochodzącej od redakcji), zatem właściwie nie musi różnić się formą od pozostałych artykułów? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 3 października 2019 r., I ACa 428/19). Spór dotyczył wniesionego przez bank pozwu o … Czytaj dalej

Nieczytelnie podpisane sprostowanie prasowe nie jest sprostowaniem

Czy prawo prasowe nakłada na osobę, która występuje z żądaniem publikacji sprostowania, obowiązek korzystania z komputera lub maszyny do pisania? Czy treść sprostowania, w tym „imię i nazwisko” wnioskodawcy, powinna być napisana komputerowo? Czy imię i nazwisko może wynikać z podpisu wnioskodawcy? Czy nieczytelny podpis pod sprostowaniem prasowym spełnia wymogi formalne? wyrok Sądu Apelacyjnego w … Czytaj dalej

Czy sąd może nieco zmodyfikować treść sprostowania prasowego?

A teraz coś z nieco innej beczki: czy ustawowy zakaz ingerencji w treść sprostowania prasowego oraz procesowa zasada związania sądu treścią żądania oznacza, że sąd, którego zdaniem znaczna część sprostowania powinna być opublikowana (a niewielki kawałek — nie), ma obowiązek oddalenia powództwa w całości? Czy jednak zakaz ingerencji w treść sprostowania nie pozbawia sądu prawa … Czytaj dalej

Czy można żądać sprostowania informacji prasowej, która jest potwierdzona w KRS?

sprostowanie informacji ujawnionej KRS

A skoro ostatnie tygodnie są pod znakiem dywagacji kto z kim robi jakie interesy i ile z tego ma, dziś kilka akapitów o tym czy jest dopuszczalne żądanie sprostowania opublikowanego w prasie artykułu opartego o dane z Krajowego Rejestru Sadowego — czy jednak sprostowanie informacji ujawnionej w KRS, jako podważające fakty wynikające z publicznego rejestru, nie … Czytaj dalej

Redaktor naczelny nie może odmówić opublikowania sprostowania bez podpisu — jeśli jest jasne i oczywiste kto wniosek złożył

A skoro się okazuje, że każda władza ma swojego Rywina (ciekawe czy Zbigniew „szeryf” Ziobro znów będzie miał szansę wypłynąć w spec-komisji d/s afery KNF?), to dziś godzi się kilka akapitów poświęcić nieco wcześniejszemu skandalowi, który — jak każdy skandal — wraca w orzecznictwie serią odpryskowych orzeczeń. Pytanie na dziś brzmi: czy brak podpisu wnioskodawcy pod … Czytaj dalej