Kto może żądać publikacji sprostowania?

A skoro kilka dni temu było o uchwale SN wyjaśniającej komu przysługuje legitymacja bierna w postępowaniu o opublikowanie sprostowania — dziś druga strona medalu: kto może żądać publikacji sprostowania? Kim jest „osoba zainteresowana” w rozumieniu art. 31a prawa prasowego? Czy redaktor naczelny może odmówić publikacji nadesłanego sprostowania, bo jego zdaniem wydrukowany artykuł jest prawdziwy? wyrok Sądu … Czytaj dalej

Czy możliwe jest opublikowanie sprostowania — w innej gazecie — na koszt redakcji?

Krótko i na temat: czy w przypadku odmowy publikacji sprostowania osoba zainteresowana może dokonać publikacji sprostowania na koszt redakcji — na przykład wykupić ogłoszenie prasowe w innej gazecie — a następnie obciążyć redaktora naczelnego wynikającymi z tego wydatkami? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 25 października 2016 r., sygn. akt I ACa 1399/16). Spółka wystąpiła … Czytaj dalej

Sprostowanie

miejsce forma sprostowania prasowego

Dawno nie było nic o sprostowaniu prasowym. Dziś zatem garść odpowiedzi na garść pytań: czy można wysłać dwa (albo cztery) takie same sprostowania — i czy wówczas redaktor musi opublikować dwa lub cztery sprostowania? czy sprostowanie może podpisać pełnomocnik?  czy można żądać sprostowania artykułu przez jego autora? czy redaktor naczelny może odmówić publikacji sprostowania — … Czytaj dalej

Sprostowanie prasowe a przytoczenie twierdzeń innych osób

Dawno nie było nic o sprostowaniu prasowym, a temat jest o tyle interesujący dla P.T. Czytelników, że pojawiają się czasem pytania: czy przytoczenie twierdzeń innych osób — do czego odnosić się ma żądanie sprostowania? — zwalnia mnie od obowiązku jego publikacji? Nawinął mi się pod rękę wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 16 czerwca 2015 r. … Czytaj dalej

Nierzeczowe sprostowanie prasowe — odmowa publikacji zgodna z prawem

Zmieniam (tylko na chwileczkę) tematykę, tylko po to, by jeszcze parę akapitów poświęcić orzecznictwu dotyczącemu sprostowania prasowego — tym razem bazując na wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 5 lutego 2015 r. (VI ACa 1762/14). Sprawy miały się następująco: po opublikowaniu w gazecie i internecie jakiegoś artykułu powód, którego przedstawiono w niekorzystnym świetle, zwrócił się do … Czytaj dalej