Czy imienna karta miejska potwierdza tożsamość pasażera jadącego na gapę?

okazanie karty miejskiej tożsamość pasażera

Czy okazanie karty miejskiej potwierdza tożsamość pasażera w wystarczający sposób, by przewoźnik wiedział, od kogo dochodzić należności za nieopłacony przejazd? Czy jednak gapowicz, który nie ma przy sobie dowodu osobistego, powinien postać — kontrolerom i wezwanym policjantom — swoje imię i nazwisko, a informacje wydrukowane na przejazdówce są niewystarczające? (nieprawomocny wyrok SR dla m.st. Warszawy z … Dowiedz się więcej

Koniec zbyt szerokich uprawnień kontrolerów biletów

Z kronikarskiego obowiązku należy zauważyć, że Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 28 lipca 2014 r. (K 16/12) podzielił część argumentów niżej podpisanego odnoszących się do nowelizacji prawa przewozowego zezwalającej na dowolne obsztorcowywanie pasażerów (por. „Nowe uprawnienia osób kontrolujących bilety”). Przypomnijmy, że obowiązujące od 1 marca 2011 roku przepisy (art. 33a prawa przewozowego) pozwalają przewoźnikowi lub … Dowiedz się więcej