Czy Skarb Państwa może ponosić odpowiedzialność za szkodę wywołaną niewydaniem aktu normatywnego?

Nieuzasadnione zabicie zwierzęcia

Czy Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność za szkodę wywołaną niewydaniem aktu normatywnego? Czy samorząd województwa może żądać od wojewody zwrotu kosztów podjętych działań, które powinien podjąć i sfinansować wojewoda? (wyrok Sądu Najwyższego z 7 czerwca 2019 r., IV CSK 181/18). Sprawa dotyczyła odpowiedzialności Skarbu Państwa wobec samorządu Województwa za wydatki poniesione na zwalczanie ASF. Zaczęło się od … Dowiedz się więcej

Nie wolno tworzyć „lewych” obwodów łowieckich pod pozorem zwalczania ASF

fałszywe zawiadomienie popełnieniu przestępstwa

Wydane kilka lat temu orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego dotyczące praw właścicieli nieruchomości, na których wyznaczane są obwody łowieckie, miało przeorać zasady prowadzenia polowań w Polsce. Rychło się okazało, że niektórzy zaczęli radzić sobie z problemem w sposób dość niekonwencjonalny, na przykład pod hasłem walki z Afrykańskim Pomorem Świń. Dziś na łamach „Czasopisma” kilka akapitów o tym, … Dowiedz się więcej

Kto odpowiada za poturbowanie człowieka przez dzika?

fałszywe zawiadomienie popełnieniu przestępstwa

A skoro parę dni temu było o tym, że minister Jan „zastał Polskę drewnianą, a zostawił wybetonowaną” Szyszko jest labilny normatywnie, dziś kilka akapitów o tym czy szkoda wyrządzona przez dzikie zwierzę wiąże się z odpowiedzialnością Skarbu Państwa? wyrok Sądu Najwyższego z 16 lutego 2017 r. (III CSK 41/16)Skarb Państwa reprezentowany przez wojewodę odpowiada na … Dowiedz się więcej

O (przeszłym) przepisie zezwalającym na strzelanie przez myśliwych do psów w lesie (art. 33a ustawy o ochronie zwierząt)

Strzelanie przez myśliwych do psów w lesie

Wśród różnych pytań do redakcji dość często pojawiają się te związane z psim życiem — a jednym z wątków jest głośny i niesławny art. 33a ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt, który… no właśnie, zacznę może od łopatologicznego wyjaśnienia — nie ma już przepisów pozwalających na swobodny odstrzał przez myśliwych psów biegających w lesie! Przez długie … Dowiedz się więcej