Organ, który gra z obywatelem w formalnego ping-ponga jest w bezczynności (udawanie strusia w/s hałaśliwych dzwonów kościelnych)

Organ administracji publicznej, do którego wpływa jakieś żądanie, powinien zająć się sprawą — wszcząć postępowanie lub formalnie odmówić jego wszczęcia (art. 61a par. 1 kpa). Co jednak zrobić, jeśli organ zaczyna grać z obywatelem w ping-ponga — coś tam porobi, ale postępowania nie wszczyna, nie wydaje też postanowienia o odmowie jego wszczęcia? Czy wpadnięcie sprawy … Czytaj dalej

Czy prowadzenie lokalu gastronomicznego, w którym gra muzyka, zwalnia z odpowiedzialności za zakłócanie spokoju i spoczynku nocnego?

wyznaczenie inkasenta tantiem ważność licencji

A teraz coś z całkiem innej beczki: czy głośna muzyka z pubu może być traktowana jako zakłócanie ciszy nocnej? Czy jednak właściciel takiego lokalu może powołać się na fakt, że prowadzi legalną działalność gospodarczą, która wiąże się m.in. z puszczaniem muzyki, co jest wszakże mile widziane w centrach miast? (wyrok SO w Olsztynie z 25 … Czytaj dalej

Bicie w dzwony kościelne nie jest wykroczeniem zakłócania spokoju parafian

"Gmina wolna ideologii LGBT"

Hałas szkodzi, zakłócanie spokoju hałasem jest wykroczeniem — to oczywista oczywistość. Czy można przez to powiedzieć, że bicie dzwonów w kościele prowadzi do zakłócania spokoju parafian — zatem ksiądz proboszcz popełnia wykroczenie zakłócania spokoju? wyrok Sądu Najwyższego z 30 stycznia 2018 r. (IV KK 475/17) Zwyczaj (a niewątpliwie z nim mamy do czynienia, skoro bicie … Czytaj dalej

Zanieczyszczanie hałasem środowiska (zakaz używania sprzętu nagłaśniającego)

wyznaczenie inkasenta tantiem ważność licencji

Przyszła wiosna, chce się żyć — niektórym chce się żyć mimowolnie kojarzy się z nie dam żyć. Dziś zatem krótko o tym, że zanieczyszczanie hałasem miejsc publicznych jest wykroczeniem, za które można dostać nawet 5 tys. złotych grzywny. Rozchodzi się oczywiście o przepisy ustawy prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 519), zgodnie … Czytaj dalej